หลังจากที่ทีมงาน"ถอดบทเรียน" ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเเละป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ" ที่ทางกองทันตฯ กับทีมงานถอดบทเรียนได้ไปใช้พื้นที่จัดเวทีการเรียนรู้ถึงชายหาดสวยๆ ที่กระบี่ วันที่  ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ  อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ตามที่เคยบันทึกไว้ในบันทึกการเตรียมตัวของทีมงานถอดบทเรียน >ออกแบบถอดบทเรียนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้นภายใน ๒ วัน ความหลากหลายของบทเรียนผ่านการทำงานของคนทำงาน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่,ลำปาง,ชัยภูมิ,อำนาจเจริญ,ตราด,ราชบุรี,สตูล,นครศรีธรรมราช,ตรัง

ทางทีมงานถอดบทเรียนเลยวางแผนกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งบทเรียนที่ดี ละเอียดเเละเจาะลึกในเเต่ละกิจกรรม ด้วยการแยกรายจังหวัด นั่งวงสนทนา พูดคุย มี Facilitator ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ในช่วงท้ายของเวทีเรียนรู้เราจัดให้มีการนำเสนอการเรียนรู้ให้กลุ่มใหญ่ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

 

 

ในช่วงเวลาสั้นๆ การพูดคุยของเหล่าคนทำงานที่เข้าใจ เข้าถึง ชุมชน เลยได้มีโอกาสได้คุย คุ้ย เจาะลึกวิธีการ กลยุทธุ์ การทำงานกับชุมชน บรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงานตัวจริงเสียงจริง ที่ได้มี "พื้นที่" เเละ "โอกาส" ในการพูดถึงสิ่งที่เขาได้ทำด้วยมันสมองเเละสองมือ  ได้ความรู้เเละบทเรียนที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนในอนาคตของงานส่งเสริมสุขภาพ (ไม่เฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเเต่เพียงอย่างเดียว)  ที่สำคัญบทเรียนดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นความหวังของสังคมไทยที่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการดูเเล เข้าถึงการให้บริการทางสาธารณสุข ตลอดจนการเสริมความเข้มเเข็งของชมรมผู้สูงอายุได้เข้มเเข็ง มีกิจกรรมต่อเนื่อง สร้างผลิตภาพให้กับสังคม

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในเวทีนี้ (เช่นเดียวกับ บรรดา Facilitators ทั้ง ๙ ท่าน) ก็คือ กลยุทธ์ วิธีการ ที่เหล่าทันตบุคลากร ได้วางแผนการทำงานพัฒนากับชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ของคน ของทรัพยากร(ทุน)ที่มีอย่างเเนบเนียน เเละเป็นธรรมชาติ ทำให้งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ที่ดูเหมือนเป็นงานรองๆของความรู้สึกของผู้คน กลายเป้นประเด็นที่ทุกคนตระหนักเเละให้ความสำคัญ สร้างกิจกรรม ตลอด นวัตกรรมมากมายในพื้นที่ สิ่งที่ค้นพบอีกอย่างก็คือ "การบูรณาการ" กิจกรรมต่างๆด้วยงานพัฒนา พัฒนาสุขภาพ กาย ใจ จิตอารมณ์ ไปพร้อมๆกัน

บทเรียนที่เราค้นพบ เเละ ถูกถ่ายทอดในช่วงเวลาสั้นๆที่กระบี่ เป็นเสมือนการตอกย้ำของความสำเร็จของคนทำงานพัฒนา ที่ "เข้าใจ เข้าถึง" เเละพัฒนาจนได้ผล กลไกการทำงานที่เกิดขึ้นจึงน่าจะเป็น "บทเรียนที่มีคุณภาพ" ที่จะนำมาสื่อสารให้สังคมได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไป

 

Large_cover_dent1

เอกสารสรุปการถอดบทเรียน...

 

ทางทีมงานได้สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เป็นเอกสารที่มีความหนาราว ๑๖๐ หน้า รวบรวมเรื่องราวดีๆจาก ๙ จังหวัด ผ่านการถ่ายทอดของคนทำงานในบริบทที่เฉพาะเเต่ละจังหวัด เเละ Facilitators ที่ดูเเลการพูดคุยของเเต่ละจังหวัด นำบทเรียนมาเชื่อมร้อยให้เห็น "ความสำเร็จ" ที่น่าชื่นใจ

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่าน ขอขอบคุณกองทันตสาธารณสุข,กรมอนามัย ตลอดจน เหล่า Facilitator ทุกท่านที่ได้ร่วมกันเขียนเอกสารสรุปบทเรียนชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

ขอบคุณครับ

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ชมภาพทั้งหมดที่นี่ครับ

(คลิ้กที่ภาพ Thumbnails เพื่อชมภาพใหญ่)

  Back ground 1 by picstation      Back ground 2 by picstation      Back ground 3 by picstation   
Back ground 4 by picstation Back ground 5 by picstation Back ground 6 by picstation
Back ground 7 by picstation Back ground 8 by picstation