หลักการในการทรงงานของในหลวง

1. ทำให้ง่าย
2. ทำตามลำดับขั้น
3. ภูมิสังคม (หมายถึงข้อมูลพื้นฐาน)
4. การมีส่วนร่วม "ระเบิดจากข้างใน"
5. ทำงานอย่างมีความสุข
6. รู้รักสามัคคี

จาก     สารมหาวิทยาลัยมหิดล 15 มิถุนายน 2549  สรุปจากปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง "หลักการเข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา"   โดย พล.อ. สุรยุทธ  จุลานนท์  องคมนตรี   ในเวทีนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4   วันที่ 26 พฤษภาคม 2549

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์หมอมาก ๆ ครับ

ผมเคยทดลองใช้ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจหลาย ๆ ตัว

ก็พบได้ว่า ทฤษฎีที่ดีที่สุด คือ ทฤษฎีที่ง่ายที่สุดครับ

ง่ายต่อการทำ ง่ายต่อการเข้าใจ วัดผล ทุกคนเคี้ยวและกลืนได้ง่ายครับ ไม่ต้องเสียเวลากับทำความเข้าใจนานครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

เขียนเมื่อ 

และเมื่อมีผู้ทูลถามว่า ทำไมจึงทรงงานได้อย่าง "ดุเดือด" เช่นนั้น ทรงตรัสตอบว่า "ฉันใช้อิทธิบาท ๔"

ในอดีตเคยพบคนที่ชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากมาแล้ว ซึ่งก็มักจะล้มเหลวประจำ

แต่ปัจจุบันเราต้องพยายามทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะ