ความเห็น 49575

หลักการในการทรงงานของในหลวง

เขียนเมื่อ 

และเมื่อมีผู้ทูลถามว่า ทำไมจึงทรงงานได้อย่าง "ดุเดือด" เช่นนั้น ทรงตรัสตอบว่า "ฉันใช้อิทธิบาท ๔"