ความเห็น 49627

หลักการในการทรงงานของในหลวง

เขียนเมื่อ 

ในอดีตเคยพบคนที่ชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากมาแล้ว ซึ่งก็มักจะล้มเหลวประจำ

แต่ปัจจุบันเราต้องพยายามทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะ