ความเห็น 49548

หลักการในการทรงงานของในหลวง

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์หมอมาก ๆ ครับ

ผมเคยทดลองใช้ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจหลาย ๆ ตัว

ก็พบได้ว่า ทฤษฎีที่ดีที่สุด คือ ทฤษฎีที่ง่ายที่สุดครับ

ง่ายต่อการทำ ง่ายต่อการเข้าใจ วัดผล ทุกคนเคี้ยวและกลืนได้ง่ายครับ ไม่ต้องเสียเวลากับทำความเข้าใจนานครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ