เมื่อวานได้รับหนังสือเล่มน้อยขนาดพกพาชื่อ "ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกและพระคาถาชินบัญชร" จากพี่ที่ดีคนหนึ่ง

    พลิกดูเห็นป้ายร้านสรรพสินค้าโลตัสติดอยู่ พลิกดูด้านหลังก็เห็นรายนามผู้ร่วมบริจาคปัจจัยจัดสร้างสมุดสวดมนต์ 9 บริษัท ไม่คุ้นชื่อสักบริษัท

    คิดว่าหลายๆท่านอาจได้รับหรือเคยเห็น เพราะโลตัสเขาแจกเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา เนื้อหาข้างในเป็นภาษาบาลีที่แปลไทย ไปทีละกัณฑ์

    วันนี้หยิบมานั่งอ่าน แล้วก็นึกขอบคุณผู้คิดจัดทำและจัดแจก เพราะขนาดพกสะดวก มีแปลไทยทำให้เข้าใจความหมายของบทสวด และ ถือเป็นการให้ทานที่ดี สมกับคำที่อยู่ด้านหลังเล่มว่า

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ

การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง