ตอนนี้ผู้เขียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬานครปฐม ในตัวเมืองนครปฐม มาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้โรงเรียนครูอ้อยเล็ก นักเรียนประมาณ 300 กว่าคน

ผู้เขียนเอาภาพนักเรียนมาให้ดูก่อน ผู้เขียนมาถึงที่โรงเรียนกีฬาและจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนลองเอามือพันเชือกดูก่อน  หลังจากนั้นก็เป็น hammer ,scissor, paper หลังจากนั้นก็เป็นเกมการรำมวยจีนที่เรียกว่า Chinese Boxing ภาพแบบข้างนะครับ

 ผู้เขียนพบว่าเกมที่บูรณาการกับกิจกรรมกีฬา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้มาก ดูในภาพนะครับ ถ้าลูกบอลตกต้องบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยไปต่อ

 กิจกรรมที่บูรณาการกับเรื่องกลุ่มสัมพันธ์การใช้ร่างกายการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา

 นักเรียนจะมีความยืดหยุ่นทางด้านร่างกายค่อนข้างน้อย บางที่นักเรียนอาจมีทักษะทางกีฬาด้านในประเภทอื่น