นับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผมได้พบกับผู้มีพระคุณหลาย ๆ ท่าน ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาพบชีวิตใหม่ที่น่าอัศจรรย์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

        โอกาสนั้นมิได้มีผ่านเข้ามาในชีวิตของเราบ่อยครั้ง แต่ถ้าโอกาสมันผ่านเข้ามาแล้ว เราควรที่จะรีบไข่คว้าสิ่งดีต่าง ๆ จากโอกาสนั้นให้ได้มากที่สุด

         เช่นเดียวกับในสมัยก่อนที่ผมได้เคยรับเอกสารชิ้นหนึ่งจากครูบาอาจารย์ที่มาสั่งสอนและอบรมผมในเรื่องของการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ท่านได้ให้เอกสารมาหนึ่งแผน ซึ่งมีตัวหนังสือเปื้อนหมึกเต็มอยู่ทั้งสองหน้ากระดาษ และในหน้ากระดาษหนึ่งนั้นมีตัวหนังสือชื่อว่า “อะไรหรือคือโอกาส”

         นั่นน่ะสิ อะไรล่ะคือโอกาส หลังจากที่ผมได้อ่านตัวหนังสือเหล่านั้น ผมก็ได้กลับมาย้อนคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เคยผ่านมาในชีวิตเราซึ่งมีมากมายหลายร้อยหลายพันประการ และอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ผ่านเข้ามาชีวิตผมก็คือกระดาษเปื้อนหมึกแผ่นนี้ที่ทำให้ผมคิดถึงเรื่องของชีวิตได้หลากหลายประการ

กระดาษเปื้อนหมึกหน้านั้นมีข้อความอยู่ว่า.....

อะไรหรือคือโอกาส

          ที่เมืองหนึ่งของประเทศกรีก เคยมีรูปปั้นแกะสลักตั้งอยู่กลางเมือง ปัจจุบันนี้รูปปั้นนี้ไม่เหลือแม้แต่ซาก แต่แผ่นที่จารึกที่บรรยายเกี่ยวกับรูปปั้นยังคงเหลืออยู่ มีคำบรรยายเขียนไว้ในรูปแบบการสนทนา ระหว่างรูปปั้นกับคนที่เดินผ่านไปมา

“รูปปั้นเอ๋ย ท่านชื่ออะไร”

“ฉันชื่อโอกาส”

“ใครเป็นคนแกะสลักท่านขึ้นมา”

“ช่างแกะสลักชื่อ ลีซีปัส”

“ทำไมท่านจึงยืนเขย่งเท้า”

“เพื่อบ่งบอกว่าฉันอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยาม”

“แล้วทำไมที่เท้าของท่านจึงมีปีก”

“เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว”

“แต่ทำไมผมด้านหน้าของท่านจึงยาวอย่างนี้”

“ก็เพื่อให้คนที่พบฉัน จะได้จับฉวยไว้ได้ง่าย”

“แล้วทำไมหัวด้านหลังของท่านจึงล้าน ไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียว”

“ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อฉันผ่านไปแล้ว ก็ยากที่จะจับฉันได้ใหม่”

จริงด้วย ทางด้านหน้าของ “โอกาส” มีผมยาว แต่ด้านหลังล้านเกลี้ยง เพราะเมื่อปล่อยให้ “โอกาส” ผ่านไปแล้ว ก็ยากที่จะจับยึดมันกลับมาได้อีก

“โอกาส” จึงเร้าเตือนเราทุกคนว่า

“อย่ามาต่อว่าฉัน ว่า ฉันไม่เคยมาเยี่ยมกราย เพราะบ่อยครั้งเหลือเกินที่ฉันมาเคาะประตูแต่เธอกลับไม่อยู่บ้าน ทุกวันฉันยืนรออยู่ที่หน้าบ้านเธอ เรียกให้เธอตื่น ให้ขยันขันแข็ง ให้รีบตัดสินใจ ให้ลงมือทำ ให้ออกแรง ให้สู้ เพื่อจะได้มาซึ่งชัยชนะและความสำเร็จ จงอย่าปล่อยให้ฉันผ่านไป เธอจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังที่ฉัน “โอกาส” ผ่านมา แต่เธอไม่รู้จักกับฉวย

 

อะไรหรือคือโอกาสที่ผมสามารถนำบทความชิ้นนี้มาเผยแพร่กับทุก ๆ ท่านได้

          โอกาสนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้อ่านบทความชิ้นนี้แล้วผมคิดถึงหน้านักศึกษาทุก ๆ คนที่เคยมาเรียนกับผมทั้งที่จบไปแล้วและกำลังเรียนอยู่ ผมก็เลยได้มีโอกาสพิมพ์บทความแผ่นนี้เพื่อถ่ายสำเนาแจกนักศึกษาทุก ๆ คนที่เรียนในเทอมนั้นในวันสอบเสร็จ เพื่อที่จะให้นักศึกษาไม่พลาดโอกาสดี ๆ ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของทุก ๆ คน ส่งผลให้ผมมีไฟล์ข้อมูลนี้นำมาเผยแพร่ให้ทุก ๆ ท่านได้อ่าน เพราะถ้าในวันนั้นผมไม่ได้พิมพ์ไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาแล้วล่ะก็ ตัวหนังสือเหล่านี้ก็จะอยู่แค่ในเอกสารแผ่นนั้น เมื่อผมอ่านแล้วผมก็จะได้โอกาสอยู่คนเดียว ด้วยเหตุข้างต้นการที่เราได้ให้โอกาสผู้อื่น โอกาสเหล่านั้นก็จะมีโอกาสย้อนกลับมาสร้างสิ่งดี ๆ ให้เราเช่นเดียวกัน