สัปดาห์รักการอ่าน

จัดค่ายรักการอ่าน

จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน  ๕  ฐาน ได้แก่  สำนวนชวนคิด

ปริศนาคำทาย   มาลัยเสี่ยงรัก    ทักษะเสียงเพลง   เด็กเก่งเร่งอ่าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาส์นไทยความเห็น (3)

ยอดทอง
IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ท่านสามารถเขียนบล็อกได้เองแล้ว  ต่อไปให้นำเรื่องเล่ามาลงเยอะๆนะครับจะรออ่าน
                                        สวัสดีครับ
เล็กฤาทัย
IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคะที่ให้ความสนใจ มีเรื่องดีๆจะนำมาลงให้นะคะ
Leknongkamtana Kamsiraphab
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ประเด็นศึกษา   การแก้ปัญหาเด็กไม่ส่งงาน

ครูสอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๓  ครูเข้าสอนในช่วงแรกของชั่วโมงเรียน  ครูจะทำความเข้าใจ และสร้างข้อตกลงกับนักเรียนว่า  เวลาทำงานส่งครูให้นักเรียนทำให้เสร็จภายในชั่วโมงเรียน  แล้วส่งครูตรวจงาน  ครูจะตรวจให้ระดับค่าคะแนนเป็น  ระดับดี  ดีมาก  และลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง  ถ้าผลงานของใครที่มีข้อผิดพลาด ครูจะทำเครื่องหมายวงกลมไว้ เพื่อให้นำไปแก้ไขในครั้งต่อไป  เมื่อสิ้นภาคเรียนครูจะนำผลงานนักเรียนที่มีลายมือชื่อครู กำกับมาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บ ถ้าใครมีมากก็จะได้คะแนนมาก  ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนทุกคนในชั้นที่สอน  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  และส่งงานได้มากขึ้น จนครบ ๑๐๐%