จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน  ๕  ฐาน ได้แก่  สำนวนชวนคิด

ปริศนาคำทาย   มาลัยเสี่ยงรัก    ทักษะเสียงเพลง   เด็กเก่งเร่งอ่าน