KM ที่ส่อเค้าเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วโดยเครือข่าย CoPsที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์

"จับกระแส CoPsที่มีชีวิตในวงการศึกษา"
       วันนี้(14 ก.ค.) เป็นวันที่ผมมีความสุขมากวันหนึ่ง ที่ได้รับเชิญในฐานะที่ปรึกษาและวิทยากรการทำ KMเข้าร่วมการประชุมสรุปงานช่วงแรกของการ Run CoPs เรื่อง “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์  

       สมาชิกที่เป็นคุณกิจในเครือข่ายนี้มาจาก 9 โรงเรียน คือ 1)ศรีบุณยานนท์ 2)เบญจมราชานุสรณ์ 3)สตรีนนทบุรี 4)เทพศิรินทร์นนทบุรี 5)วัดปากน้ำ 6)วัดเชิงกระบือ 7)ลานนาบุญ 8)ประชาอุปถัมภ์ และ 9)อนุราชประสิทธิ์ โดยมีท่านรองฯจีรพันธ์ (ศรีบุณยานนท์) นำทีมเครือข่าย
      ที่ผมว่า KM เริ่มส่อเค้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้ว เนื่องจาก CoPs นี้ เขามีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ สมาชิกในเครือข่ายทุกคนล้วนเป็นคุณกิจที่มุ่งมั่นดูแลนักเรียนกันด้วยใจรักกันมายาวนาน เขาวางแผนกันด้วยจิตสำนึก และมีความตระหนักที่จะแสวงหาองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อไปพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกันอย่างจริงจัง มันจึงเป็นแผนที่มีชีวิต เขาเริ่ม Run CoPs กันตั้งแต่เปิดเทอมใหม่ๆ
      พอหลังจากอบรม KM เสร็จ เขาก็ประชุมเครือข่ายหารือวางแผนกัน ซึ่งมีกิจกรรมหลักๆที่ทำไปแล้ว 2 กิจกรรมคือ
      1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คุณกิจทั้ง 9 โรงเรียนมาเล่าเรื่องเล่าเร้าพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
      2) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ไปตามโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน ไปโรงเรียนใดโรงเรียนนั้นก็ดูแล กันอย่างดี ได้ทั้ง Best Practices ที่จะนำไปปรับใช้ในโรงเรียนของตน และได้ความเป็นเพื่อน ความเป็นกัลยาณมิตรกัน ที่ไม่ติดยึดราชการ มีการสรุป Best Practice ของแต่ละโรงเรียน พร้อมภาพประกอบการทำกิจกรรมร่วมกันมานำเสนอเป็น Powerpointในวันนี้ด้วย
      เมื่อเสนอจบผมได้ให้คุณกิจแต่ละคนพูดแสดงความรู้สึกในกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ว่ามีความคาดหวังตอนแรกว่าจะได้อะไร แล้วได้อย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่ และมีBest Practice อะไรที่ตนเองประทับใจ(โดนใจ) แล้วจะเทียบเคียงนำไปใช้ในโรงเรียนได้บ้าง (ทำAAR) มีบางคนพูดว่า
      -โรงเรียนตนเองเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เคยไปเห็นโรงเรียนใหญ่ๆเขาทำอะไรกันอย่างใกล้ชิดอย่างนี้ ทำให้ได้ความคิดไปปรับใช้กับโรงเรียนตนที่คิดว่าทำได้คือเรื่อง............
     -โรงเรียนตนเองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เคยไปดูโรงเรียนเล็กๆ พอไปเห็นโรงเรียนวัดเชิงกระบือ รู้สึกทึ่ง และเริ่มรู้แล้วว่าเราหลงตัวเองว่าเป็นเลิศ มีหลายเรื่องเขาทำดีกว่าเราอีก ซึ่งจะนำไปปรับใช้ เช่น.......ฯลฯ
       คุณจรัส หัวหน้างานปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บอกว่าตนเองไม่เคยไปอบรม KM ก็กลัวเหมือนกันว่าจะทำผิด ผมก็เลยบอกว่า คนที่น่าจะทำ KM ได้เป็นชีวิตจริงมากที่สุด น่าจะเป็นคุณจรัส ที่ไม่ต้องมาติดยึดกับกรอบเหมือนคนที่อบรม KM บางคน
       ตอนท้ายผมได้บอกความในใจที่อยากเห็น จะเรียกว่าเป็นข้อคิด ข้อเสนอแนะก็ได้ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลแก่ Copsสำหรับประกอบการพิจารณาวางแผนทำกิจกรรมต่อเนื่องต่อไป คือ
      1.อยากเห็นแต่ละคนนำ Best Practice ที่ประทับใจ ที่ตนเองได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ไปปรับหรือต่อยอดแผนของตนเอง พร้อมทั้งลงมือทำ แล้วทำ Powerpoint มาเสนอแลกเปลี่ยนกัน (กลุ่มกำหนดวันแล้วคือ 8 กันยายน)
      2.อยากให้ทำ “วิจัยสำรวจนักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาของโรงเรียนทุกโรงเรียนใน สพท.นบ.ข1” ในมิติต่างๆ เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน และเพื่อเป็น ข้อมูลนำเสนอสังคมและครอบครัวให้รับรู้และเกิดความตระหนักในสาเหตุของปัญหานี้ ร่วมกันด้วย ซึ่งอยากให้เร่งทำด้วย
       มีกิจกรรมอื่นๆที่สมาชิกได้นำเสนอเพิ่มเติม เช่น - การจัดค่ายนักเรียนเครือข่ายรวมทั้ง 9 โรงเรียน
       - การใช้บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
       -การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างกลุ่ม ฯลฯ
      อนึ่ง สำหรับโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการทดลองวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามที่ผมเคยลงในบล็อกที่แล้วๆมา และกำลังดำเนินการอย่างเป็นระบบ
      นอกจากนี้ผมยังได้เชิญให้ผู้แทน CoPs นี้ไปเล่าเรื่องเล่าเร้าพลังในการประชุมผ่านเครือข่าย (Vedio Conference) วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ด้วย
      หาก สคศ.จะมาให้กำลังใจแก่ CoPs นี้ เช่น มาเยี่ยม มาถ่ายทำ Vedio หรือ นำไปเสนอผลงานในโอกาสต่อไปก็จะขอบพระคุณยิ่ง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยและพัฒนา#ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 38867, เขียน: 14 Jul 2006 @ 16:00 (), แก้ไข: 07 May 2012 @ 14:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)