หนักใจอยู่หลายวัน ที่ยังไม่เข้าใจหลักการบันทึกในบล็อก ว่าจะบันทึกไปในแนวไหน ครั้นจะเขียนแนววิชาการ ก็จำเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ หรือหาข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้

           ได้พูดคุยกับอาจารย์ชาญชัย  ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1  ผู้มีทักษะและเชี่ยวชาญเรื่อง K.M. โดยเฉพาะ  ก็พยายามทำความเข้าใจและลองใหม่อีกครั้ง

           ก็ต้องขอขอบคุณ และชื่นชมความอดทนของทีมงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1 ทุกท่านด้วย ที่ได้พยายามสร้างแรงจูงใจ และให้ความรู้ รวมทั้งให้กำลังใจ คนรุ่นเก่า เช่นผู้บันทึกนี้ ได้มีความรู้ในการบันทึกเรื่องราวลงในบล็อกได้ ซึ่งมีเรื่องราวที่อยากบอกเล่า อยากเขียนอีกมากมายหลายเรื่อง แต่ยังขาดความมั่นใจ และครั้งต่อไปคงมีเนื้อหาสาระมาเล่าสู่กันฟังมากกว่านี้