“รักนี้...มีพอเพียง”

ละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“รักนี้...มีพอเพียง” ละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนิตยสาร “วิถีชุมชน” ร่วมกันผลิตละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย คณะมิตรประสานการละคร ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุ วิทยุชุมชน วิทยุออนไลน์ และมอบให้ห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

       เรื่องแรกคือ "รักนี้...มีพอเพียง" เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มชาวกรุงที่มุ่งแต่แสวงหาผลกำไรและหลงใหลกับมายา โดยคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริง แต่พอทุกสิ่งล่มสลายและเขาต้องซมซานไปอาศัยผืนดินสุดท้าย อันเป็นมรดกที่เหลืออยู่ และต้องต่อสู้กับสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นความด้อยพัฒนาหรือความเจริญยังมาไม่ถึง แต่ที่นี่เองได้สอนให้เขารู้ซึ้งถึงคำว่า “น้ำใจ” อันหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินตรา และคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นวิถีที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแนวทาง ในการดำเนินชีวิตให้เขาได้รู้ว่าความสุขและความรักที่แท้จริงนั้นคืออะไร

      เรื่องที่ 2 "ล้วนคือ เลือดเนื้อชาติเชื้อไทย" เป็นเรื่องราวของผู้คนหลายครอบครัวที่ต่างความเชื่อและต่างศาสนา แต่โชคชะตาบันดาลให้ต้องมาอยู่ใกล้ชิดในละแวกเดียวกัน และบางคนก็มีเพียงฝาไม้กระดานขวางกั้นแค่นั้น ปัญหาต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมายจนแทบ จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่ทำให้ เกิดปัญหาใหญ่ แต่แล้วจุดศูนย์กลางที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และด้วยความสำนึกว่า ต่างก็มีความเป็นเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

       เรื่องที่ 3 "เหนือเกล้าฯ" เป็นเรื่องราวของครอบครัว เกษตรกรที่เกิดปัญหาจากการเพาะปลูกที่ไม่ได้ผลเพราะภัยแล้ง การเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว และสิ้นกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป แต่แล้วเมื่อได้เห็นการตรากตรำพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงทุ่มเท พระวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่ยากไร้ของพระองค์ ทำให้พวกเขาเกิดกำลังใจฮึดสู้ขึ้นมาใหม่ด้วยเมล็ดพันธุ์ พระราชทานและโครงการฝนหลวงที่ทำให้สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในการทำไร่นา สวนผสม ตามโครงการพระราชดำริ และการยึดระบบเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกคนสามารถ ยืนหยัดต่อสู้ได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง อีกครั้ง

       เรื่องที่ 4 "คุณบิดรดุจอา-กาศกว้าง" เป็นเรื่องราวของนักมวยหนุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างหยาบกร้าน ไม่เคยระลึกหรือซาบซึ้ง กับคำว่า "พ่อ" และดูถูกผู้ให้กำเนิดของตนเองเสมอมา จนกระทั่งเมื่อตนเองมีโอกาสได้เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดและเกิดความจงรัก ภักดีต่อ “พ่อของปวงชนชาวไทย” เขาจึงได้ตระหนักว่าคำว่า "พ่อ" นั้นยิ่งใหญ่และมีคุณมากมายเพียงไหน

      เรื่องที่ 5 "จุดหมาย-ปลายฝัน" เป็นเรื่องราวของนายสัตวแพทย์หนุ่มที่ได้รับทุนพระราชทานจนสำเร็จการศึกษา เขาเกือบจะหลงใหล และฟุ้งเฟื้อไปกับสิ่งที่เป็นมายา แต่แล้วในที่สุดก็ค้นพบว่า "ความฝันอันสูงสุด" ของตนเองนั้นคือสิ่งใด

       บทประพันธ์และบทละครวิทยุ โดย “วรการ” ผู้เขียนบทรางวัลเมขลา อาทร พาทีพัฒนะ และลินดา เกษศิริ คู่พระคู่นาง อมตะ นำทีมผู้แสดงที่เป็นนิสิตนักศึกษาอาจารย์และประชาชนหลากหลายอาชีพ อาทิ ดารานักแสดง นักร้อง นักโหราศาสตร์ และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น เริ่มทำการบันทึกเสียงที่สำนักสื่อฯ มศว เรื่อง “รักนี้...มีพอเพียง” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และจะนำออกอากาศภายในเดือนมิถุนายน นี้

        งบประมาณดำเนินการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธา หากสถานีวิทยุ วิทยุชุมชนใดต้องการเข้าร่วมกับโครงการฯ นำละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 80 ปี และเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ 60 ปี ไปออกอากาศ ติดต่อได้ที่ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว โทร. 02-649-5129-31 สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติฯ และนิตยสาร “วิถีชุมชน” คณะมิตรประสานการละคร จัดตั้งขึ้นตามโครงการฟื้นฟูละครวิทยุ ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว ในยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งเปิดอบรมการแสดงละครวิทยุไปแล้ว 1 รุ่น และผลิต ละครวิทยุตำนานพื้นบ้านและตำนานอิงประวัติศาสตร์ไปแล้ว 6 เรื่อง ซึ่งกำลังออกอากาศทางวิทยุชุมชนอยู่หลายสถานี ได้แก่ 106.25 สยามเรดิโอ 93.25 ราชภักดีสายไหม 92.25 สุขาภิบาล 3 สถานีวิทยุเอเอ็ม มธ. ฯลฯ เป็นต้น และสามารถรับฟัง ทางอินเตอร์เน็ทได้ที่ http://cemt.swu.ac.th/swuradio/ วิทยุชุมชนคนกรุงเทพ 104.25 MHz

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กล่องความรู้มศว...สื่อการเรียนรู้เพื่อสังคมความเห็น (0)