ผลลัพธ์ขององค์การ

ปัญหาของการเปรียบเทียบผลงานก็คือหาตัวเลขหรือข้อมูลการเปรียบเทียบในระดับประเทศไม่ได้

               ผลลัพธ์ขององค์การ จะต้องพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือวิสัยทัศน์ โดยดูว่าตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ตัวชี้วัดระดับงาน ตัวชี้วัดระดับโครงการหรือกิจกรรม มีความเกี่ยวข้องส่งผลสำเร็จซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง เมื่อบรรลุแล้วจะบรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างไร มีแนวโน้มดีขึ้นหรือแย่ลง และเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆแล้ว เราเป็นอย่างไร เรากำหนดตัวชี้วัดออกเป็น 4 มิติแต่ตามHA2006กำหนดออกมาเป็น 7 ด้าน ดังนั้นตัวชี้วัด 27 ตัวระดับโรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอต่อการตอบจะต้องดึงเอาตัวชี้วัดระดับทีมคร่อมและระดับงานมาช่วยตอบด้วย โดยในมิติด้านลูกค้า(2.ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น7 ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ)  มิติด้านกระบวนการภายใน (1.ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย 5.ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลองค์กร 6.ผลลัพธ์ด้านการนำและความรับผิดชอบต่อสังคม) มิติด้านการพัฒนาและเรียนรู้(4.ผลลัพธ์ด้านบุคลากรและระบบงาน) และมิติด้านการเงิน(3.ผลลัพธ์ด้านการเงิน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 38843, เขียน: 14 Jul 2006 @ 14:31 (), แก้ไข: 05 May 2012 @ 23:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 Ninja กราบเรียนอาจารย์หมอติ่ง

 บางท่าน บางหน่วยงาน สนใจแต่ "ตัวเลข หรือ ตัวชี้วัด จนไม่ได้ดูเป้าหมาย ครับ"

 เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ บางแห่งก็เป็นแบบนี้จริงๆ ขนาดไอสไตน์ยังเคยพูดไว้เลยว่า "สิ่งสำคัญไม่สามารถวัดได้ทุกสิ่ง และสิ่งที่วัดได้ทุกสิ่งก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญทั้งหมด" หลายยอางต้องใช้การวัดเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้KPIที่เป็นค่าตัวเลขวัด