นับตั้งแต่เริ่มเดือนใหม่ (ก.ค.) กระทั่งถึงวันนี้วันที่ 14 ก.ค. นับว่ายังไม่ทันถึงครึ่งเดือน แต่หน่วย Center ได้รับสิ่งส่งตรวจ ที่มีชื่อใน Barcode กับ ชื่อใน sticker ที่ติดมากับสิ่งส่งตรวจ ไม่ตรงกันเป็นจำนวน 17 barcode จาก 7 ward ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นสถิติที่สูงขึ้นกว่าที่ผ่าน ๆ มา  ...

 

การปฏิบัติงานของ Center ขณะนี้ คือ ส่งสิ่งส่งตรวจคืน พร้อมกับใบคืนส่งคืนสิ่งส่งตรวจ มีบางคนบอกว่าน่าจะทิ้งสิ่งส่งตรวจนั้นไปเลย

ผู้เขียนเลยขอปรึกษาความเห็นจากหลาย ๆ ท่าน ว่าควรทำอย่างไรดี?