การหมักชีวภาพ

การหมักชีวภาพ สูตรชีวภาพ สัดส่วนชีวภาพ
ต้นกล้วย(ลอกเปลือกให้สะอาด)สับ 3 กิโลกรัม  ต้นข่าต้นตะไคร้(ล้างให้สะอาด)สับ 3 กิโลกรัม เปลือกผลไม้(สัปรด แตงโม)ล้างให้สะอาด) 3 กิโลกรัม น้ำตาลทรายขาว 3 กิโลกรัม  ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาดพอกับวัสดุที่จะบรรจุ  การบรรจุ ต้นกล้วยสับ 3 ก.ก.ผสมคลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายขาว 1 ก.ก. บรรจุไว้ชั้นล่าง ต้นข่าต้นตะไคร้สับ 3 ก.กต่อน้ำตาลทราย1ก.กบรรจุชั้นที่สอง และเปลือกผลไม้ 3 ก.ก.ต่อน้ำตาล1ก.ก.บรรจุไว้ชั้นบน ปิดฝาให้สนิท หมักไว้ 2 สัปดาห์ กรองน้ำไปใช้ โดยผสมกับน้ำ 1ต่อ20 ส่วน ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องครัวดีนักแล  ผสม 1ต่อ10 ใช้ล้างท่อน้ำอุดตัน สามารถหมักต่อไปและกรองน้ำชีวภาพไปใช้ได้เรื่อย ๆ จนหมด กากที่เหลือนำไปทำปุ๋ยผสมดินปลูกต้นไม้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนความเห็น (0)