อาสาสมัคร กับ การทำงานกับฅนสนามหลวง

วันนี้ สนามหลวงกำลังบอบช้ำ จากการใช้งานอย่างหนัก และ ฅนสนามหลวง เองก็ กำลังโดนพิพากษา ตีตรา ว่าเป็นเดนสังคม เป็นปัญหาที่ต้อกำจัดทิ้ง แต่ถ้าหากคุณได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัส และทำงานกับฅนสนามหลวง คุณจะพบมุมมองใหม่ ที่อาจจะเปลี่ยนคุณทั้งชีวิต คณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเอง ด้วยการทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อสังคมหรือไม่ หาก ต้องการ มีช่องทางนั้นให้คุณได้ลองแล้ว

สนามหลวง

พื้นที่สาธารณะส่วนกลางของประเทศไทย ที่แต่เดิมเป็นที่ทำนาของราษฎร และ ปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ ส่วนกลาง เมื่อราวรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นี่เอง สนามหลวงมีเรื่องราว มากมาย มีผู้คนใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวมากมาย เป็นที่พักพิง เป็นที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และเป็นที่เริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงมาหลายชั่วอายุคน

วันนี้ สนามหลวงกำลังบอบช้ำ จากการใช้งานอย่างหนัก และ ฅนสนามหลวง เองก็ กำลังโดนพิพากษา ตีตรา ว่าเป็นเดนสังคม เป็นปัญหาที่ต้อกำจัดทิ้ง แต่ถ้าหากคุณได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัส และทำงานกับฅนสนามหลวง คุณจะพบมุมมองใหม่ ที่อาจจะเปลี่ยนคุณทั้งชีวิต คณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเอง ด้วยการทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อสังคมหรือไม่ หาก ต้องการ มีช่องทางนั้นให้คุณได้ลองแล้ว

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม ในโครงการ ฅนสนามหลวงห่วงใยสุขภาพ ที่จะดำเนินการในระยะแรก ๑๒ เดือน ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. บริเวณสนามหลวงและปริมณฑล โดยรับสมัครอาสาสมัคร ลงพื้นที่ เพื่อแจกถุงยางอนามัย และพูดคุย ให้ความรู้ ให้กำลังใจ แก่ ผู้ ประกอบอาชีพพิเศษ บริเวณรอบสนามหลวงและปริมณฑล วันละ ไม่เกิน ๕ คน โดยสามารถ มาร่วมกิจกรรม เป็นทีม หรือ มาเดี่ยว ได้ทั้งนั้น ขอเพียงความตั้งใจจริง และ ความมุ่งมั่น

จะมาพร้อม ขนม และหนังสือ ส่วนตัว  หรือมา แจกถุงยางอนามัยเพียงอย่างเดียว ก็ได้ ก่อนลงทำงานในพื้นที่ สมาคมฯ จะจัดประชุม พบปะ แนะนำวิธีการทำงาน ก่อน พร้อมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ และ ทำบัตรประจำตัวเพื่อลงทำงานในพื้นที่ ร่วมกับ สมาคมฯ
สนใจกิจกรรมนี้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสมทบทุนการจัดกิจกรรม 150  บาท ต่อ คน/ปี เพื่อเป็นอาสาสมัคร สมาชิก ของสมาคม โดยสมาคมจะออกบัตรประจำตัวรับรอง เพื่อใช้ในการลงปฏิบัติงานภาคสนามให้ด้วย และระหว่างปี 2549 - 2550 นี้ ขอเชิญชวน ผู้สนใจ มาร่วมทำความดี เป็นอาสาสมัคร เพื่อสร้างและกระจายโอกาสในสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงของเรา

ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดได้ที่

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected]โทรศัพท์ประสานงาน 0-6-687-0902

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาสความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่แจ้งข่าวครับ ได้ช่วยน้ำข่าวไปประชาสัมพันธ์ต่อแล้วนะครับ