โบนัสข้าราชการ

โบนัสข้าราชการ
ช่วงนี้มีข่าวดีที่ทำให้บรรดาข้าราชการทั่วประเทศได้ยิ้ม เพราะกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงิน 7,000 ล้าน บาท เพื่อใช้เป็นเงินโบนัสแบ่งกันทั่วหน้า โดยให้แต่ละส่วนราชการไปพิจารณากันเองตามดัชนีชี้วัดผลการทำงาน หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จ่ายให้ในอัตราเท่าๆ กัน และพิจารณาจ่ายโบนัสตามผลงานของแต่ละคน ซึ่งข้าราชการหนึ่งคนอาจจะได้รับเงินทั้ง 2 ส่วน   ในส่วนของกระทรวงการคลัง ถือเป็นหน่วยงานได้รับเค้กก้อนใหญ่ โดยเฉพาะกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด เนื่องจากมีผลงานด้านจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย การพิจารณาจ่ายโบนัสก็จะแยกตามระดับซี คือ ปลัดกระทรวง หรือผู้บริหารระดับ 11 ได้รับ 560,000 บาท รองปลัดกระทรวงการคลังและอธิบดี หรือระดับ 10 บริหาร ได้ 380,000 บาท ผู้อำนวยการสำนักและรองอธิบดี หรือระดับ 9 บริหาร ได้รับ 120,000 บาท   ส่วนข้าราชการระดับ 8 ก็จะได้รับในหลักหมื่นต้น ๆ และระดับต่ำกว่านั้นจะอยู่ที่หลักร้อย หรือหลักพันบาทเท่านั้น ขณะที่กรมการปกครอง จะจัดสรรให้ข้าราชการแต่ละคนไม่แตกต่างกันมากนัก อาจจะได้ในอัตราใกล้เคียง กัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจะได้มากสุด   รองลงมาจะเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนตัวชี้วัด และสุดท้ายจะเป็นกลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้อง  แต่อธิบดีจะได้รับโบนัสมากที่สุดคือ 130,000 บาท สำหรับการจ่ายเงินโบนัสครั้งนี้ คาดว่าตั้งแต่ระดับ 8-11 จะจ่ายทันทีภายในเดือน ก.ค.นี้   ส่วนระดับล่าง  ลงไปจะจ่ายได้ราวเดือน ก.ย.  อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ก.พ.ร. อ้างว่าได้ปรับเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลโบนัสข้าราชการประจำปี 2548 ใหม่แล้ว เพื่อให้เม็ดเงินถึงมือข้าราชการระดับล่างมากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่ระดับ 6 ลงไป แต่ผลปรากฏหาเป็นเช่นนั้นไม่  เดิมทีเดียวตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าจะจัดสรรเงินรางวัลโบนัสประจำปีเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจข้าราชการระดับล่าง เนื่องจากเงินเดือนของภาคราชการต่ำกว่าภาคเอกชนอยู่มาก   สำหรับข้าราชการระดับสูงส่วนใหญ่จะมีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนอยู่แล้ว ได้แก่ เงินค่าตำแหน่ง และการเป็นผู้แทนไปนั่งเป็นคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งจะมีรายได้ในส่วนนี้เฉลี่ยแล้วปีละกว่าล้านบาท แต่เมื่อมีการจ่ายโบนัส กลับกลายเป็นว่าข้าราชการผู้ใหญ่ ซึ่งมีเงินเดือนมากอยู่แล้ว ยิ่งรวยกันใหญ่    ขณะที่ระดับ ล่างได้รับคนละหลักร้อยหลักพันเท่านั้น กลายเป็นว่าข้าราชการใหญ่ยิ้มร่า หัวเราะเสียงดัง      ส่วนระดับเล็ก ๆ ก็ยิ้มแบบ หน้าชื่นอกตรม!                                                       ข่าวสด (คอลัมน์เหล็กใน )  14  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (1)

IP: xxx.97.32.130
เขียนเมื่อ 

ได้โบนัสปีที่แล้วพันกว่าบาทเอง ในขณะที่ผู้บริหารระดับอธิบดี รองอธิบดี ผชช. ได้เป็นแสน ต่างกันราวฟ้ากะเหว เซ็งๆๆๆๆๆๆๆๆ