แจงตัวเลข ขรก.-รสก. เบิกค่าเรียน ร.ร.อินเตอร์

แจงตัวเลข ขรก.-รสก. เบิกค่าเรียน ร.ร.อินเตอร์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายอนุสรณ์ ไทยเดชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า จากที่กรมบัญชีกลางพิจารณาให้ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รสก.) ที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ นำค่าเล่าเรียนบุตรที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติทุกแห่ง      ไปเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามสิทธินั้น ข้าราชการและพนักงาน รสก. ที่จะเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติ  โดยค่าธรรมเนียมการเรียนของสถานศึกษาเอกชนเบิกได้ตามสิทธิ ดังนี้ ประเภทสามัญศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน เบิกได้ไม่เกินปีละ อนุบาล 9,420 บาท ประถม 9,420 บาท ม.ต้น 10,525 บาท ม.ปลาย 11,425 บาท   ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบิกได้ไม่เกินปีละ อนุบาล (2 และ 3) 4,960 บาท   ประถม 4,460 บาท   ม.ต้น 3,900 บาท   ม.ปลาย 3,900 บาท

นายอนุสรณ์กล่าวว่า นอกจากนี้ สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าธรรมเนียมการเรียนเบิกได้ปีละไม่เกิน  วิชาคหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ 11,235 บาท   พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 13,595 บาท   ศิลปหัตถกรรม 14,285 บาท   เกษตรกรรม 14,705 บาท   ช่างอุตสาหกรรม 17,205 บาท   ประมง 14,705 บาท   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 13,595 บาท   อุตสาหกรรมสิ่งทอ 17,205 บาท  ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบิกได้ไม่เกินปีละ วิชาคหกรรม 2,470 บาท   พาณิชยกรรม 5,730 บาท   ศิลปหัตถกรรม 4,520 บาท   เกษตรกรรม 5,740 บาท   ช่างอุตสาหกรรม 7,740 บาท   ประมง 5,740 บาท   การท่องเที่ยว 5,730 บาท   สิ่งทอ 7,740 บาท   หากผู้ปกครองสงสัยสอบถามได้ที่ สช.               โทร.0-2282-8654 หรือ www.opec.go.th
                     

                                                                     มติชน  13  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (2)

...
IP: xxx.172.80.31
เขียนเมื่อ 
ไม่ทราบว่า บุตรข้าราชการที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ (English Programe)ใน ร.ร.รัฐบาลจะมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนตามข้อมูลข้างต้นได้หรือไม่คะ ถ้าเป็นไปได้ช่วยตอบกลับผ่านทางอีเมล์ข้างต้นนี้นะคะ หรือถ้าไม่สะดวกยังไงก็ขอให้ตอบกลับลงในกระทู้นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ..
นายประวัติ
IP: xxx.150.139.193
เขียนเมื่อ 

บุตรข้าราชการที่เรียนหลักสูตร english programe ของโรงเรียนรัฐบาลระดับม.ต้นปีการศึกษา 50 เบิกได้หรือไม่และถ้าเบิกได้ เบิกได้เท่าไรต่อปีการศึกษา