คลังแก้กฎคุมเงิน 60 กองทุนปิดทางหากินกับ ดบ.-เร่งเทสู่ระบบ

คลังแก้กฎคุมเงิน 60 กองทุน
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลาง        ได้เตรียมออกระเบียบกลางเกี่ยวกับการขอเบิกจ่ายเงินของกองทุนต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนกว่า 60 กองทุน เพื่อให้มีการ เบิกจ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกองทุนเหล่านี้ จะไม่สามารถเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางแล้วนำไปฝาก เพื่อหา ประโยชน์ จากอัตราดอกเบี้ยได้เหมือนที่ผ่านมา    หากกองทุนใดมีความจำเป็นหรือมีโครงการที่จะต้องใช้เงินจริง ๆ จึงจะสามารถเบิกเงินดังกล่าวไปใช้ได้ทันที   ส่วนกองทุนที่เบิกเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปใช้  ให้นำมาฝากไว้ในบัญชีที่ 2 ก่อนเมื่อมีความจำเป็นค่อยมาเบิกในภายหลัง ซึ่งคาดว่าระเบียบดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ภายใน 3 สัปดาห์     "เดิมกรมบัญชีกลางจะเบิกเงินคงคลังให้แต่ละกองทุนไปดำเนินการด้วยตัวเอง ซึ่งบางกองทุนอาจนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย ซึ่งบางกองทุนมีเงินฝากมากเกินไป แต่วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุน  มีไว้เพื่อฝากและรับดอกเบี้ยหรือเปล่า ซึ่งจากนี้เงินที่เบิกไปจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  หากมีการ เบิกเงินไปแล้วแต่ยังไม่มีการนำไปใช้ ก็จะนำเงินฝากไว้กับกระทรวงการคลังในบัญชีที่ 2 แต่จะเบิกจ่ายได้ต้องการใช้เงินจริง ๆ หรือเสนอโครงการเข้ามาแล้วเบิกไปใช้ เพื่อให้เงินที่ออกจากกระทรวงการคลังเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด     ผมเชื่อว่าระเบียบนี้การดำเนินงานของกองทุนต่างก็ยังมีความคล่องตัวอยู่" นายบุญศักดิ์กล่าวและว่า ซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินของกองทุนที่ได้มีการฝากธนาคารพาณิชย์รวมถึงการดึงเงินจากกองทุนต่าง ๆ แต่เป็นระเบียบที่จะใช้กับการเบิกจ่ายเงินกองทุนในอนาคตเท่านั้น ส่วนกรณีที่จะให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 แล้วเสร็จนั้นนายบุญศักดิ์กล่าวว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะต้องไปดูระเบียบของแต่ละสังกัดว่าเป็น อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนราชการสามารถทำได้  นอกจากนี้กรมกรมบัญชีกลางได้มีคำสั่งให้หน่วยราชการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่ไปกับการทำงบประมาณ เมื่องบประมาณ 2550 ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ก็จะลงนามในสัญญาเพื่อดำเนินการได้ทันที   

ทั้งนี้ นายบุญศักดิ์กล่าวถึงการฝึกอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ว่า การทำงานของกรรมการกลางที่จะเข้ามาเป็นผู้ดูแลการ ประมูลจะต้องดูแลให้มีคงวามโปร่งใส แต่ก็ต้องไม่อุปสรรคในการทำงานเช่นกัน ซึ่งกรรมการต้องดูแลควบคุมให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงให้ได้ โดยผู้ที่ได้รับการอบรมเพื่อเป็นคณะกรรมการกลางประกวดราคามีประมาณ 150 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ผู้รับบำนาญกรมบัญชีกลาง เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เป็นต้น

 

แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ,

ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน  13  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)