หลักการบริหารคุณภาพ

พลฤทธ์
  การบริหารคุณภาพ  
การบริหารคุณภาพในยุคปัจจุบัน แนวคิดทฤษฎีในการบริหารที่นิยมนำมาใช้กันได้แก่ วงจรคุณภาพ/วงครเดมมิ่ง คือ PDCA : PLAN   คือการวางแผน   DO  คือลงมือทำตามแผน     CHECK  คือตรวจสอบประเมินผล และ ACTION คือการปรับเปลี่ยน  นอกจากนี้ให้ใช้ยุทธศาสตร์CLIP คือ Continuos คือ กระทำอย่างต่อเนื่อง  Learning คือทำงานไปเรียนรู้ไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้  Integration คือหลอมรวมบูรณาการงานเข้าด้วยกัน Participation คือการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพ#ประกัน

หมายเลขบันทึก: 38794, เขียน: 14 Jul 2006 @ 12:03 () , แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:21 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)