นับจากครบรอบ 1 ปี Gotoknow ผมเองก็ห่างหายจาก Gotoknow เป็นเวลานานนับเดือน แม้แต่วันนี้ผมเองต้องเดินทางไปเข้าร่วม UKM ก็ขอเลือกอยู่ที่คณะครับ

     ขอรายงานตัวที่ห่างเหินจาก Gotoknow ไม่ได้มีใจออกห่างแต่อย่างใด ยังคงเฝ้าดูความเคลื่อนไหวแบบห่าง ๆ แต่ไม่รู้ห่างไปหรือเปล่าครับ

        - 14 มิถุนายน 49     
           ผมได้รับโล่เกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ต้องขอขอบคุณหน่วยประกันคุณภาพเป็นอย่างยิ่งที่ได้พิจารณารางวัลอันมีเกียรตินี้ให้กับผม
        -15 มิถุนายน 49    
           ผมได้ไปเข้าร่วมงานครบรอบ 1 ปี  Gotoknow  บรรยากาศในงานดูหวานชื่นจริง ๆ ครับ
        - 20 มิถุนายน 49     
          สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์   รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำจากกรรมการประเมินฯ เป็นอย่างดี ผมได้นำข้อเสนอแนะของกรรมการมาสรุป และให้ทุกคนช่วยกันคิดเพื่อทำกิจกรรมในปีต่อไป
        - 21 มิถุนายน 49    
          คณบดีเป็นผู้นำในการทำ AAR จากการประเมินตรวจสอบ QA ของสำนักงาน ตอนบ่ายไปบรรยายเรื่อง ระบบ 5 ส. ให้นิสิตภาควิชารังสีเทคนิคของคณะ           
        - 22 มิถุนายน 49     
          ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการประเมินตรวจสอบ QA ของสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ (ครั้งแรกในชีวิต)
        - 27 มิถุนายน 49     
          ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการประเมิน ฝึกหัดของสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โชคดีที่ได้ไปกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี) แต่พอเอาเข้าจริง ท่านคณบดี บอกให้ประเมินจริง ๆ ไปเลย  (ครั้งที่ 2 ในชีวิต)  วันนี้ตอนเช้าทางสภาข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งผมเป็นเลขาฯ ให้ผมไปเข้าร่วมรับฟังนโยบายจากท่านอธิการบดี ผมไม่อาจสามารถไปได้เนื่องจากผมเป็นกรรมการประเมินฯ ตอนพักเที่ยงมีประชุมเตรียมความพร้อม UKM ที่จะเดินทางไปที่นครปฐม ตอนบ่ายก็ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินต่อ
        - 3 กรกฎาคม 49 
          ท่านคณบดีนัดประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี 
        - 5 กรกฏาคม 49
          ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
        -10-11 กรกฎาคม 49
          ประชุมเตรียมความพร้อมการเมินตนเอง/ตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะฯ
        -12 กรกฏาคม 49
          เตรียมจัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของคณะฯ เนื่องในโอกาสคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี
        -13 กรกฎาคม 49
          วันดำเนินงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของคณะฯ มีทำบุญทอดผ้าป่าด้วย พร้อมการมอบรางวัลบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นของคณะ ประจำปี 2548 นอกจากนี้มีพิธีเปิดห้องหน่วยพัฒนาการเด็ก ห้องซาวน่า ห้องศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ (ภาควิชาเทคนิคการแพทย์) และห้องอ่านหนังสือ 
         
           คุณย่าผมป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล อายุท่าน 90 ปีเศษ แล้ว เลิกจากงานก็แวะเวียนไปเยี่ยมท่าน ตอนนี้ท่านก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว         
             
          ทั้งหมดทั้งมวล เป็นข้ออ้างของผมที่ห่างหายจาก Gotoknow
แต่ยังคงระลึกถึงสมาชิก Gotoknow ทุกท่านครับ

                                                                                          บอย สหเวช