วารสารประชาสัมพันธ์ สพท.ลบ1 ฉบับที่ 17 ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.2549 เสร็จเรียบร้อย เนื้อหาน่าสนใจพอดู จะรีบส่งถึงมือให้ท่านได้อ่านโดยเร็ว วิพากวิจารณ์เพื่อสร้างสรรค์ต่อกันได้นะครับ