อ่านบันทึกของ อ.หมอวิจารณ์ เรื่อง ระบบสุขภาพชุมชน แล้ว ติดตามไปอ่านบทความของคุณหมอประเวศ เรื่อง "การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน : สุขภาวะชุมชนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งหมด"  เห็นว่าดีมากและอยากช่วยเผยแพร่ให้ได้รับรู้และช่วยกันกระจายให้กว้างไกลออกไปอีก จึงนำไฟล์มาวางไว้ใกล้ๆให้ Download กัน รายละเอียดขอไม่อธิบาย เชิญ Click ได้ ที่นี่ ครับ อ่านแล้วคิดเห็นอย่างไร เขียนบอกกล่าวต่อท้ายตามอัธยาศัยครับ