KM เกิดยากในสังคมอำนาจ  สังคมควบคุม-สั่งการ  ทำงานตามคำสั่งดิ่งเดี่ยว

ผมสังเกตว่าวงการในกระทรวงศึกษาธิการมีจุดอ่อนด้านนี้มาก
      - เมื่อวันที่ 7 ก.ค.49  ผมไปร่วมทำ KM Workshop แก่ สพท. & โรงเรียนที่อุดร   ผู้บริหารโรงเรียนจำนวนหนึ่งต้องไปรับผู้ช่วยรัฐมนตรี   ต้องขาดการประชุมไปช่วงหนึ่ง
      - วันที่ 2 ก.ค.49  เรามีกำหนดจัดเวที ลปรร. นวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่เชียงใหม่   เมื่อวานได้รับแจ้งขอเลื่อนออกไปเพราะ ผอ.โรงเรียนผู้เป็นคนจัดการประชุมถูก "นาย" เรียกตัวไปประชุมด่วน

         ผมคิดว่าสาเหตุสำคัญที่วงการศึกษาของเราตกต่ำเพราะเราขาดอิสระที่เรียกว่า autonomy ในการทำงาน   ไม่สามารถใช้พลังทุ่มเทต่องานได้เต็มที่   เพราะมี "นาย" ให้ต้องไปพินอบพิเทาเอาใจ

         เสียทั้งเวลา  พลังสมอง และเงินภาษีราษฎร

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ค.49