รับสมัคร อาสาสมัคร เพื่อทำงานกับ ฅนสนามหลวง

เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม ในโครงการ ฅนสนามหลวงห่วงใยสุขภาพ ที่จะดำเนินการในระยะแรก ๑๒ เดือน ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. บริเวณสนามหลวงและปริมณฑล โดยรับสมัครอาสาสมัคร ลงพื้นที่ เพื่อแจกถุงยางอนามัย และพูดคุย ให้ความรู้ ให้กำลังใจ แก่ ผู้ ประกอบอาชีพพิเศษ บริเวณรอบสนามหลวงและปริมณฑล วันละ ไม่เกิน ๕ คน โดยสามารถ มาร่วมกิจกรรม เป็นทีม หรือ มาเดี่ยว

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม ในโครงการ ฅนสนามหลวงห่วงใยสุขภาพ ที่จะดำเนินการในระยะแรก ๑๒ เดือน ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. บริเวณสนามหลวงและปริมณฑล โดยรับสมัครอาสาสมัคร ลงพื้นที่ เพื่อแจกถุงยางอนามัย และพูดคุย ให้ความรู้ ให้กำลังใจ แก่ ผู้ ประกอบอาชีพพิเศษ บริเวณรอบสนามหลวงและปริมณฑล วันละ ไม่เกิน ๕ คน โดยสามารถ มาร่วมกิจกรรม เป็นทีม หรือ มาเดี่ยว ได้ทั้งนั้น ขอเพียงความตั้งใจจริง และ ความมุ่งมั่น

จะมาพร้อม ขนม และหนังสือ ส่วนตัว  หรือมา แจกถุงยางอนามัยเพียงอย่างเดียว ก็ได้ ก่อนลงทำงานในพื้นที่ สมาคมฯ จะจัดประชุม พบปะ แนะนำวิธีการทำงาน ก่อน พร้อมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ และ ทำบัตรประจำตัวเพื่อลงทำงานในพื้นที่ ร่วมกับ สมาคมฯ
สนใจกิจกรรมนี้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสมทบทุนการจัดกิจกรรม 150  บาท ต่อ คน/ปี เพื่อเป็นอาสาสมัคร สมาชิก ของสมาคม โดยสมาคมจะออกบัตรประจำตัวรับรอง เพื่อใช้ในการลงปฏิบัติงานภาคสนามให้ด้วย และระหว่างปี 2549 - 2550 นี้ ขอเชิญชวน ผู้สนใจ มาร่วมทำความดี เป็นอาสาสมัคร เพื่อสร้างและกระจายโอกาสในสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงของเรา ลงชื่อไว้ในการแสดงความเห็น ท้ายบทความนี้ หรือ...

ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดได้ที่

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected]โทรศัพท์ประสานงาน 0-6-687-0902

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักเลขาธิการความเห็น (0)