สปรส. และภาคี (สคส. ก็เป็นภาคีด้วย - หุ้นลมครับ) จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6  วันที่ 27 - 29 ต.ค.49 ที่เมืองทองธานี   ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง  สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข"

         สมัชชาครั้งนี้จัดแบบ KM Inside ครับ

         ดูรายละเอียดได้ที่ www.hsro.or.th

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ค.49