สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2549

         สปรส. และภาคี (สคส. ก็เป็นภาคีด้วย - หุ้นลมครับ) จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6  วันที่ 27 - 29 ต.ค.49 ที่เมืองทองธานี   ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง  สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข"

         สมัชชาครั้งนี้จัดแบบ KM Inside ครับ

         ดูรายละเอียดได้ที่ www.hsro.or.th

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ค.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วิไลลักษณ์ เตชะสุข
IP: xxx.26.71.122
เขียนเมื่อ 

ต้องการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานและใช้ในการปฏิบัติงาน