เยี่ยมชมแพลนเน็ต KM โรงเรียน

         ผมเข้าไปใน gotoknow.org/planet/edkm เพื่อเยี่ยมชมบล็อกของคนในวงการโรงเรียน

         แพลนเน็ตนี้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ว่า "เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการวิจัยฯ และแสดงการศึกษาการแพร่ขยายการจัดการความรู้ไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..."   ดูแลโดย อ. โอฬาร คำจีน

         วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมแพลนเน็ตนี้เพื่อหา blogger เด่นในวงการ สพท. & โรงเรียน

         ผมหามาได้ 6 คนที่น่าจะเป็นบล็อกเกอร์ตัวอย่างสำหรับคนในวงการศึกษาได้   ได้แก่
1. อ. ธเนศ ขำเกิด  gotoknow.org/tanes น่าจะเป็นคนที่เขียนบันทึกมากที่สุด   เล่าเรื่องราวที่หลากหลาย   อ. ธเนศ สังกัด สพท. นนทบุรีเขต 1
2. อาจารย์สมถวิล  โชติคณาทิศ  gotoknow.org/somtawin ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถม รร.พระยาประเสริฐฯ เขตวังทองหลาง กทม.   เธอมีถึง 4 บล็อก   ขยันเขียนบันทึกมาก
3. อาจารย์สิริพร  กุ่ยกระโทก   ครูสอนภาษาอังกฤษ  รร.พระยาประเสริฐฯ เช่นเดียวกัน   แต่ อ. สิริพรยังไม่เข้าใจวิธีใช้บล็อกนัก   เธอเปิดชื่อบล็อกใหม่ทุกครั้งที่บันทึก   แต่สาระที่บันทึกใช้ได้
4. อ. ปวีณา  ธิติวรนันท์   gotoknow.org/suphan2 แห่ง สพท. สุพรรณบุรี เขต 2   บันทึกใช้ได้ทั้งสาระและจำนวน
5. ดร. ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ  เจ้าเก่า จาก รร.จิระศาสตร์วิทยา อยุธยา   gotoknow.org/jarasart
6. อ. ชายน้อย  จันทร์เทศ   gotoknow.org/areapnl1   เขียนบันทึกไม่กี่บันทึก   แต่คุณภาพของบันทึกใช้ได้

         ถ้าผมมีเวลาค้นมากกว่านี้คงจะพบคนในวงการครูที่ขยันนำความรู้ฝังลึกออกมา ลปรร. กันอีกหลายคน   แต่ผมมีเวลาแค่นี้

         จึงขอเสนอแนะต่อทีมงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้   ให้จัดคณะกรรมการคอยติดตามบล็อกเกอร์ในแพลนเน็ต edkm และคัดเลือก "EdKM Blogger of the Month" ให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อกระตุ้นความคึกคักและให้เกียรติ  ให้การยอมรับเวลามีตลาดนัดความรู้หรือมหกรรมจัดการความรู้ในโรงเรียน & สพท.

         ผมมีความสุขมากที่เริ่มเห็นหน่ออ่อนของ KM โรงเรียนกำลังงอกงามบนบล็อก gotoknow   หวังว่าการแลกเปลี่ยนบนบล็อกจะช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชีวิตการทำงานประจำวันภายในโรงเรียนด้วย

วิจารณ์  พานิช
 11 ก.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (6)

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ  ที่ให้เกียรติเป็นหน่ออ่อน  และอาจจะเป็นหน่ออ่อนที่แตกออกจากกอหน่อ   เพราะไม่มีแม่หน่อบอกกล่าว  การที่เข้ามาศึกษา KM เนื่องมาจากการศึกษาในระดับปริญญาเอก บางครั้งจะมากเรื่องมากความค่ะ  แต่จะพยายามเข้าใจ KM  ให้มากๆ  ต้องกราบขออภัยค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์ที่มองเห็นถึงรากฐานของบล็อกทางการศึกษา ผมว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นบล็อกที่สนุกสนานนะครับเพราะมีหน่วยความรู้มากและมีหน่วยเชิงพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

เขียนเมื่อ 
คนในวงการศึกษาส่วนใหญ่ (ไม่ใช่ทุกคน) เขียน บล็อก ไม่เป็นครับ     ไม่เขียนจากงานที่ตนทำ   ไม่เขียนจากใจ    ติดแต่จะเขียนจากโครงการ/แผนงาน     หรือเขียนตามตำรา     การเขียน บล็อก เราเขียนเล่าความรู้สึกนึกคิดจากประสบการณ์ของตนเองเป็นหลักใหญ่    อ้างอิงทฤษฎีบ้างก็เป็นส่วนน้อย      พวกครูติด Explicit Knowledge ครับ     ในการเขียน บล็อก เรา ลปรร. Tacit Knowledge ครับ
ความรู้สึกเหมือนเป็นนักเรียนที่ได้รับคำชมจากคุณครู เป็นคำชมสั้น ๆ ที่ท่านอาจารย์คุณหมอวิจารณ์กรุณามอบให้ หัวใจพองโตและมีกำลังใจในการเขียนบล็อกต่อ ๆ ไปค่ะ...ยอมรับว่าไม่ค่อยขยันเขียนเท่าไร และยังเขียนไม่ค่อยเก่ง...คงเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องปรับปรุงค่ะ...ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ
ธเนศ
IP: xxx.41.187.247
เขียนเมื่อ 
กราบขอบพระคุณครับ...สำหรับข้อคิดที่อาจารย์แนะนำในตัวสีน้ำเงิน จะเป็นข้อเตือนใจในการเขียน ลปรร.ต่อไป และจะแนะนำเพื่อนร่วมงานด้วยครับ...วันที่ 21 ก.ค.ผมเสียดายอาจไปร่วมงานมหกรรม KM ข่วงเช้าไม่ได้ เพราะนัดประชุม ลปรร.ทาง Vedio Conference 4 จังหวัดที่มีโปรแกรมต่อเนื่อง

อยากจะเขียน ก็ลองเขียน  ให้เวียนอ่าน

เพิ่งเข้ามา  ไม่นาน คิดขานไข

ถ้าไม่เรียน ก็ไม่รู้  ตลอดไป

ขออภัย หากผิดพลั้ง เพราะยังเยาว์