นาย สัณห์ศักดิ์ สัณห์ ศรีทองเพชร

ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
Usernamebanklong
สมาชิกเลขที่9731
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดที่จังหวัดนนทบุรี  เมื่อ  28 กันยายน 2498

จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูสวนดุสิตเมื่อปี 2527

เข้ารับราชการครูในปี 2519

ออกจากราชการครู ปี 2531

ไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน  4  ปี

ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีก 4 ปี

กลับมาเป็นครูอัตราจ้างเมื่อ ปี 2548............

จบปริญญาโท มรภ.จันทรเกษม ปี 2552