แจ้งข่าวการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

ศาลาไทย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นัดประชุม ในวันที่ 19 ก.ค. 49
ชมรมครูกลุ่ม-ภาษาไทย  แจ้งขอเชิญคณะกรรมบริหารชมรมฯทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาเกณฑ์แนวปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องภาษาไทย  ในวันที่  19  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2549 ที่ห้องประชุมสพท.อด.3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศาลาไทยความเห็น (0)