สุนทรียสนทนา KM Intern เดือนที่ 2

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       วันเข้าพรรษาที่ผ่านมา ได้ฤกษ์ดี ผู้เขียนจึงได้ เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ คือ สุนทรียสนทนา KM Intern เดือนที่ 2 ตามหลักสูตร การเรียนรู้ KM Internship Program  ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงครึ่ง จากเดิม ที่กำหนดไว้ 1 ชั่วโมง  แต่นับว่ามีประโยชน์ สำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน  เป็นทีมงาน สคส. และ  KM Intern รุ่นที่2  จึงขอนำความประทับใจ เบื้องต้นมาเล่าสู่กันอ่าน

  • ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช สรุปว่า เมื่อจบจาก KM Internship Program  แล้ว เราไปลงมือปฏิบัติ จะได้เรียนรู้ยกระดับเพิ่มขึ้น สถานภาพ จะเปลี่ยนจาก KM Intern เป็น KM Extern  รายงานความคืบหน้า ในการเรียนรู้ ต่อ สคส. เป็น ระยะๆ   ขณะบันทึกนี้ ผู้เขียนรู้สึกแปลกๆ หวนคิดถึง ปรัชญาบทหนึ่งที่กล่าวเรื่อง        "สถานภาพ" ซึ่งจะบันทึกให้ในคราวหน้า  ผู้เขียนอ่านปรัชญานี้ตอนลาออกจากที่ทำงานที่แรก และได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการ พร้อมมาลัยดอกมะลิ โดย กราบที่ตักท่าน วันนั้น...มีงานเลี้ยงส่งผู้เขียน ที่ท่านสั่งให้จัดขึ้น
  • ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด บอกว่า ผู้เขียน ถือเป็นการ เข้าพรรษา 3 เดือน ใน KM Internship Program ผู้เขียนจึงตอบว่า "ใช่ ปีนี้ผู้เขียนไม่ต้องเข้าพรรษาแล้ว"  คือ การไม่ไปค้างอ้างแรม ในสถานที่อันมิใช่บ้านของเรา ผู้เขียนเคยทำแบบนี้เมื่อปีที่แล้วประสา คน-เมือง ต้องฝึกปฏิบัติ ทางด้านจิตใจกัน ตาม สถานภาพตนเอง สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 
  • ดร. นักคิดมักจะ เห็นภาพสุดท้ายก่อน คนธรรมดาเสมอ  "ท่านถามว่า ถ้าพบนายเก่าเขาน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไร?"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

ได้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เขาอบรมกันในวันนั้น ถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง

อย่างไรช่วยเขียนมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อน ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมได้รู้เยอะ ๆ นะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ เร็วๆนี้ค่ะ