ความเห็น 48016

สุนทรียสนทนา KM Intern เดือนที่ 2

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

ได้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เขาอบรมกันในวันนั้น ถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง

อย่างไรช่วยเขียนมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อน ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมได้รู้เยอะ ๆ นะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ