แก่นธรรม (18) : ธรรมะเพื่อพลังเหนือธรรมชาติ

พัฒนาได้โดยการฝึกปฏิบัติอิทธิบาทสี่ในระดับที่ลึก

         มนุษย์มีพลังอยู่ในตัวมากกว่าที่เรารู้ตัวอย่างมากมาย   มีธรรมะที่ช่วยให้เราฝึกตนให้เป็นซุปเปอร์แมน  ซุปเปอร์เกิร์ลได้   โดยธรรมะชุดอิทธิบาท 4 ที่เราคุ้ยเคยนั่นเอง   แต่ต้องตีความให้ลึก   ต้องฝึกปฏิบัติเครื่องมือสู่การมีฤทธิ์เดชพิเศษ  มี 4 ประการคือ
1. Concentration of desire : ฉันทะ  มีฉันทะแรงกล้าต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. Concentration of mind : จิตตะ  พุ่งความเอาใจใส่เรื่องนั้นอย่างแรงกล้า   การคิดแบบคิด
3. Concentration of energy : วิริยะ  พุ่งความเพียรพยายามไปที่สิ่งนั้นอย่างไม่ลดละ
4. Concentration of wisdom : วิมังสา  พุ่งพลังปัญญา  ความคิดใคร่ครวญ  การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปที่สิ่งนั้น   สู่พลังปัญญาของการคิดแบบไม่คิด

         ตีความจาก The Thirty-Seven Principles of Enlightenment.  Lecture by Dharma Master Cheng Yen. The Tzu Chi. Culture Publishing Co., 5th Printing, 2004, pp. 19 - 21.

วิจารณ์  พานิช
 11 ก.ค.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#พุทธศาสนา#ธรรมะปฏิบัติ#แก่นธรรม#อิทธิบาทสี่#ธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

หมายเลขบันทึก: 38485, เขียน: 13 Jul 2006 @ 10:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ ผมจะนำหลักธรรมอันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานทุก ๆ ครั้งครับ
เขียนเมื่อ 
  ในหลวงของเราเคยตรัสตอบเมื่อมีผู้ถามว่าทำไมจึงทรงงานได้ "ดุเดือด" ขนาดนั้น คำตอบคือ ... "ฉันใช้อิทธิบาท ๔"
mayana
IP: xxx.28.180.130
เขียนเมื่อ 

พิจารณาแล้ว วงจรการเรียนรู้ของ CoP มีลักษณะเหมือนกัน คือ  CoP ต้องมี Passion หรือฉันทะในเรื่องที่เหมือนกัน  มี การปฏิบัติ หรือวิริยะ  และปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าจนสำเร็จ  มีจิตตะหรือสมาธิที่จดจ่อกับสิ่งที่ทำ  แล้วนำมาพิจารณาใคร่ครวญจนเกิดปัญญาปฏิบัติค่ะ