KM เพื่อชีวิต

KM คือการแบ่งปันความรู้

วันนี้อาจารย์ซูซู ได้มาอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อลักษณะการทำงานของกลุ่มที่มีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม ในดเรื่องการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ เพราะเมื่อวานนักศึกษาทุกคนต่างก็เขียนไปตามเข้าใจในภาษาไทยเป็นหลัก ก็ได้แก้ไขการเขียนให้ถูกต้อง 7 ข้อ แต่ความหมายยังอยู่ในประเด็นเดิม วันนี้เป็นวันที่เรียนแล้วเครียดน้อยที่สุด เพราะรู้วัวว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยขออาสาเป็นคนเขียนกระดานเวลาเพื่อน ๆ แสดงความคิดเห็น อย่างน้อยเวลาเขียน ทั้งถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็จะได้จำเป็นบทเรียนสำหรับตัวเอง อาจารย์ก็ชมว่าอายุอานามขนาดนี้แล้วเรียนได้ขนาดนี้ก็ดีแล้ว และในกลุ่มนักศึกษาก็มีข้อดีในตัวเองที่ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายและเต็มที่ มีข้อเด่นที่ทุกคนจะพยายามพูดคุยเป็นภาษาไทยแล้วให้เพื่อที่ถนัดภาษาอังกฤษช่วยหาศัพท์และแต่งประโยคร่วมกัน ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถือว่าเป็น Knowledge sharing อย่างแท้จริง และจะพัฒนาไปสู่ Knowledge management ในที่สุด และที่เสียดายเป็นที่สุด ก็คือ อาจารย์จะปิดคอร์สในวันพฤหัสบดีนี้แล้วและกลับออสเตรเลียในวันศุกร์ กำลังจะคุ้นกับภาษาก็ขาดช่วงขาดตอนซะแล้ว จริง ๆ น่าจะเรียนสักหนึ่งปี หรือไม่ก็ไปอยู่ออสเตรเลียซะให้เข็ด...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM เพื่อชีวิตความเห็น (0)