ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม blog น้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม blog น้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
การจัดตั้ง "ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม" ขึ้นในปี พศ. 2540 ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในปี พศ. 2541 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นองค์กรในลักษณะพึ่งตนเอง มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการงานวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือภาคประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (5)

เมย์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ดีใจจัง มี blog แล้ว
น้องติ๊ด
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ดีจัยด้วยคนจ้า   ว่าแต่มี blog แล้วคราจามาดูอ่ะ

เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ

เราภูมิในใจตัวเรานะคะ

BB
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เย้ๆ มีบล็อกศูนย์แล้ว...แต่ก็เห็นด้วยกะคุณติ๊ด แล้วใครจะเข้ามาอ่านหวา????
เขียนเมื่อ 

สำหรับ website คือ http://envi3.en.kku.ac.th/emc