จากการนัดประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2549 (เวลา 14.30 น.) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเดินทางไปสัมมนาที่ผึ้งหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 1 - 2 ก.ค. 2549 ได้ข้อคิดเรื่องการประชุมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการฝึกอบรม & การประชุมหลายรายการซ้อนกัน และเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกัน ทำให้ต้องปรับวิธีการสื่อสารโดยพิมพ์ข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการสื่อสารลงในกระดาษแล้วแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่ต้องไปสัมมนาทุกคนโดยด่วน แต่ก็ยังไม่วางใจ เพราะผู้ร่วมสัมมนาจำนวนมาก จึงให้น้องที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพพยายามโทร Confirm ให้ครบทุกคน ทั้งโทรโดยตรงและผ่านเลขาแต่ละกลุ่มภารกิจ ซึ่งผลก็เป็นที่น่าพอใจ มีผู้ที่ไม่สามารถไปได้จริงๆ ท่านเดียว (จากจำนวนทั้งหมด 80 คน) เพราะป่วยและได้โทรแจ้งให้รับทราบเช้ามืดวันเดินทาง

          ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าสัมมนาทุกท่านด้วยความจริงใจที่ให้ความร่วมมือที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอด ตั้งแต่การดำเนินการในเรื่องระบบคุณภาพทั้ง ISO, HA & HPH จนมาถึงการจัดทำ Competency ข้อคิดที่สำคัญ คือ การจัดหลักสูตรอะไรก็ตามในครั้งต่อๆ ไป จะพยายามไม่ให้คร่อมวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นนี้อีก เพราะทุกท่านต้องเสียสละมากจริงๆ ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ

          สำหรับ Work Shop 12 ครั้ง จะเป็นตอนบ่ายของวันราชการ วันละ 2 ชั่วโมง เป็นการให้ความรู้แล้วมอบหมายงานให้ระดมสมอง จัดทำแล้วส่งการบ้านเป็นระยะๆ ซึ่ง Roadmap กำลังจะคลอดในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ