KM On Holiday

ต่อไป ยังไม่ได้กำหนดว่าจะทำอะไรดี สงสัยนอนดีกว่า

วันนี้จะจัดการกับเวลา  โดยแบ่งเวลาทำงานให้คุ้มค่าที่สุด  โดยตั้งใจว่าจะได้เนื้องานอะไรบ้างในวันนี้

1.  งานที่ค้างไว้คั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว  วันนี้ต้องให้เสร็จภายในเที่ยง

2.  หลังจากเที่ยง  เรียนรู้ในคอมพิวเตอร์  เรื่อง  บล็อกกับการจัดการในบล็อก  กว่าจะจัดการเรียบร้อยก็ถึงเวลาเย็น  ได้บล็อกมา 3 บล็อก

บล็อกที่ 1  เป็นเรื่องของ  โรงเรียน

บล็อกที่  2  เป็นเรื่องของ  ผู้เขียน 

บล็อกที่  3  เป็นเรื่อง  ความฝันของครูคนหนึ่ง

 ลองไปตาม link แล้วสมบูรณ์ดี   บล็อกต่อไปยังไม่ได้กำหนดว่าเรื่องอะไรดี  ช่วยติ หรือ พยายามชม  และกำหนดว่าเรื่องต่อไป  เรื่องอะไรดี 

ได้เข้ามาใน GotoKnow 2ครั้ง  2 บันทึก  แต่อ่านได้หลายบันทึกทีเดียว

นอนดูละคร 2 เรื่องตอนหัวค่ำ  ช่อง 3 และมานั่งบันทึกที่นี่  เรื่องนี้

ต่อไป  ยังไม่ได้กำหนดว่าจะทำอะไรดี  สงสัยนอนดีกว่า  เพราะเมื่อคืนเชียร์  อิตาลี  จนเหนื่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้ความเห็น (0)