ตีกรอบความร่วมมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ปารินุช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณเชื่อหรือไม่ว่า? ปัจจุบันมีสินค้าไทยถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นจำนวนมาก

ตีกรอบร่วมมือต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย?

         ปัจจุบันมีสินค้าไทยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นจำนวนมาก โดยมากเป็นการละเมิดจาก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย โปแลนด์ และจีน ส่วนใหญ่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภท ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นที่รู้จักของไทย โดยปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สินค้าไทยได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากสินค้าเลียนแบบ หรือบางตลาดก็ไม่สามารถส่งออกสินค้าเข้าไปขายได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องการส่งออกสินค้า

           แล้วประเทศไทยจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร?????

      ไทยได้แก้ไขปัญหาโดยร่วมมือกับภาครัฐของประเทศคู่ค้า โดยจัดคณะผู้แทนไปหารือในประเทศที่มีการละเมิดสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังได้ขอให้หน่วยงานภาครัฐในประเทศเหล่านี้ มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นหรือเอ็มโอยูกับไทย เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และยังเสนอให้มีการยกร่างแผนปฏิบัติการตามกรอบเอ็มโอยู เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

         สินค้าที่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใหญ่คืออะไร?????
        สินค้าที่ถูกละเมิดส่วนใหญ่ได้แก่ เช่นประเทศกัมพูชา พบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ละครไทย เครื่องหมายการค้าทเวลฟ์พลัส โคโลญจ์ ราชาชูรส ถ่านไฟฉายเนชั่นแนล บุหรี่กรุงทองและกรองทิพย์ กุญแจโซเล็กซ์ ส่วนประเทศโปแลนด์ ละเมิดเครื่องหมายการค้า กะทิกระป๋องสำเร็จรูปซินเซียร์ ในขณะที่ประเทศเวียดนามละเมิดสินค้า กระเบื้องเซรามิค COTTO & ELEPHANT DEVICE ก๊อกน้ำ SANWA แผ่นใยขัดพิเศษเมอร์รี่ไบรท์ กุญแจโซเล็กซ์ กางเกงชั้นในชายเจ เพรสส์ และ ในขณะที่ประเทศลาว ละเมิดสินค้า กุญแจโซเล็กซ์ ประเทศอินโดนีเซียละเมิดสินค้าหมวกนิรภัยอินเด็กซ์ และประเทศจีนละเมิดสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน HORSE NANMEE ARROW LANTIS เบียร์สิงห์ บุหรี่กรองทิพย์และสายฝน น้ำปลาตราปลาหมึก เครื่องสำอางมิสทินและสุราแสงทิพย์

          ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข  มิฉะนั้นแล้วอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก

                                                               ที่มา...กรุงเทพธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/อุ๋ยความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

แล้วอะไรคือแนวคิดที่ควรใช้ในการจัดการปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายไทย ? รัฐหรือเอกชนควรมีมุมมองหรือท่าทีอย่างเดียวกันไหม ?

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคะ

ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยมีมาเป็นทอด ๆ

โดยเมื่อประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป กล่าวอ้างว่าเป็นประเทศที่มีสถิติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากประเทศหนึ่งเช่นการละเมิดเครื่องหมายการค้า Rolex , scot whisky, ลาครอส ซึ่งประเทศไทยเราทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้หรือไม่

ปัจจุบันประเทศไทยถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นโดยประเทศกัมพูชา จีน เวียดนาม ลาว นั่นเป็นเพราะอะไร

แนวทางการแก้ไขของประเทศไทยในฐานะผู้ละเมิด กับผู้ถูกละเมิด เหมือนกันหรือไม่อย่างไร ???

เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณ มากค่ะ คุณรัตน์
เขียนเมื่อ 
    กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการดำเนินการแก้ไขดังนี้  

     การพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากประเทศไทยยังได้รับความคุ้มครองไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  กรมฯ จึงพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั่งในประเทศและต่างประเทศโดยการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมีมาตราการณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย

 

เขียนเมื่อ 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยมีกิจกรรมในรูปแบบดังนี้   ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย จัดชุดปฎิบัติการจรยุกธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจและภาคเอกชนซึ่งเป็นของของสิทธิ์เพื่อตรวจสอบย่านค้าการค้า และศูนย์การค้าเป้าหมายซึ่งมีปริมาณการจำหน่ายสินค้าละเมิดสูง  และจัดกิจกรรมรณรงค้    ไม่ซื้อ ไม่ขายไม่ใช้ของปลอม  เพื่อกระตุ้นให้ร้านค้าและประชาชนได้จำหน่ายและมีการซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายโดย ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสวบสวนคดีพิเศษ เจ้าของสิทธิด้านลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ในการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า หรือการค้า

 

เขียนเมื่อ 

การที่ประเทศไทยถูกประเทศเพื่อนบ้าน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น

           เนื่องจากละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน มิได้จำกัดอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะสินค้าไทยแม้ยังไม่ได้ส่งออกไปยังต่างประเทศก็สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ สาเหตุที่ทำให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแพร่ขยายออกเป็นวงกว้างคือ การพัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและการคมนาคม ทำให้การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันนั้น  ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสะดวกง่ายมากขึ้น และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและลอกเลียนแบบกันทั้งทางด้านวัฒนธรรมและค่านิยม รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ

 

เขียนเมื่อ 

แนวทางการแก้ไขของประเทศไทยในฐานะผู้ละเมิด กับผู้ถูกละเมิด เหมือนกันหรือไม่อย่างไร ???ไม่เหมือนกัน  คนไทยอาจถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากคนไทยด้วยกันหรืออาจถูกละเมิดโดยคนต่างชาติได้

ในฐานะผู้ละเมิด  ต้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น 

ในฐานะผู้ถูกละเมิด  ต้องดำเนินการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  เช่นการจัดกิจกรรม ไม่ซื้อ ไม่ขายไม่ใช้ของปลอม” เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญ

ขอเพิ่มนโยบายของภาครัฐอีกหน่อยนะคะ

กรมทรัพย์สินฯพยายามให้คนไทยเป็นผู้สร้างสรรค์มากขึ้น โดยการรณรงค์ให้สร้าง Brand ไทยให้เป็นที่รู้จักกับต่างชาติ กรณีสินค้า OTOP ---เป็นเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้า??

พยายามให้นักวิทยาศาตร์ไทยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ตนคิดได้ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรมากขึ้น

--ปัญหาของประเด็นนี้ก็คือกรมทรัพย์สินฯพยายามรวบรวมศูนย์ข้อมูลในการจดสิทธิบัตรร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทุกแขนง และในทุกท้องถิ่น เพื่อที่เขาจะได้ไม่โดดเดี่ยว

--พัฒนาการทำงานของกรมทรัพย์สินฯเองให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรได้รวดเร็วกว่านี้จะได้เป็นผลดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทย เพราะทางปฏิบัติในปัจจุบันกว่าจะตรวจสอบเสร็จก็ใช้เวลากว่า 3 ปี อย่างเร็ว และ 5 ปี อย่างช้าแล้วระยะเวลาในการคุ้มครองจริง ๆ (แสวงหากำไร) เหลืออีกกี่ปี

--พัฒนากฎหมายสิทธิบัตร ให้ครอบคลุมถึงการตัดต่อพันธุ์พืชเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบกับสหรัฐอเมริกาอีก ตัวอย่างกรณีการจดสิทธิบัตรข้าวหอมมะลิ Jusmine rice ที่เป็นปัญหามาเนิ่นนาน ปัจจุบันไปถึงไหนแล้ว??

--ในขณะที่เราเป็นภาคี CITES เราก็ควรที่จะคุ้มครองเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย แล้วเราออกกฎหมายเรื่องนี้บ้างหรือไม่แล้วพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช ที่ออกมาใช้บังคับแล้วนั้น ใช้ได้จริง ๆ ซักแค่ไหน-- ยังหาคนที่เข้าใจเรื่อง CITES แล้วไปอธิบายกับชาวบ้านไม่ได้ซักคน

เขียนเมื่อ 
ใช่แล้วคะปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากเพราะการละเมิดทรัพย์ทางเป็นปัญหานั้นถือว่าเป็นการกระทำที่เรียกว่า ก่ออาชญากรรมเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลแทนรัฐด้วยและนอกจากนี้รัฐก็ควรที่จะมีมาตรการทีเด็ดขากเข้มาจัดการกับพวกทีละเมิดเหล่านี้
เขียนเมื่อ 
       OTOP เป็นเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือไม่ 

คือ เครื่องหมายการค้า ที่ใช้กับสินค้า OTOP  เจ้าสามารถมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้    โดยเครื่องหมายค้านั้น  ต้องได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับประเภทของสินค้านั้นแล้ว      โดยเครื่องหมายการค้า ที่รับจดทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม    และไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ววียง ยังรักษาวัฒน

         ต้องขอบอกก่อนเลยว่า OTOP นั้นมีเพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุ-ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากสินค้า OTOP ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล มีตราสินค้าของตัวเองเพื่อผลักดันสินค้าให้ออกสู่ตลาดมากขึ้น เป็นการเพิ่มยอดจัดจำหน่าย การจดจำสินค้า และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ จัดฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ            ดี
เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณสำหรับทุกคำถามมากค่ะ

 

อื่ม น่าจะลองมาดูที่แม่สายดูนะ การละเมิดลิขสิทธิมีมากจนมีป้ายติดทางเข้าประเทศพม่าว่าห้ามนำของมีลิขสิทธิเข้าประเทศเขานะ
เขียนเมื่อ 

พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วนะ