ตีกรอบร่วมมือต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย?

         ปัจจุบันมีสินค้าไทยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นจำนวนมาก โดยมากเป็นการละเมิดจาก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย โปแลนด์ และจีน ส่วนใหญ่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภท ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นที่รู้จักของไทย โดยปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สินค้าไทยได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากสินค้าเลียนแบบ หรือบางตลาดก็ไม่สามารถส่งออกสินค้าเข้าไปขายได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องการส่งออกสินค้า

           แล้วประเทศไทยจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร?????

      ไทยได้แก้ไขปัญหาโดยร่วมมือกับภาครัฐของประเทศคู่ค้า โดยจัดคณะผู้แทนไปหารือในประเทศที่มีการละเมิดสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังได้ขอให้หน่วยงานภาครัฐในประเทศเหล่านี้ มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นหรือเอ็มโอยูกับไทย เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และยังเสนอให้มีการยกร่างแผนปฏิบัติการตามกรอบเอ็มโอยู เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

         สินค้าที่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใหญ่คืออะไร?????
        สินค้าที่ถูกละเมิดส่วนใหญ่ได้แก่ เช่นประเทศกัมพูชา พบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ละครไทย เครื่องหมายการค้าทเวลฟ์พลัส โคโลญจ์ ราชาชูรส ถ่านไฟฉายเนชั่นแนล บุหรี่กรุงทองและกรองทิพย์ กุญแจโซเล็กซ์ ส่วนประเทศโปแลนด์ ละเมิดเครื่องหมายการค้า กะทิกระป๋องสำเร็จรูปซินเซียร์ ในขณะที่ประเทศเวียดนามละเมิดสินค้า กระเบื้องเซรามิค COTTO & ELEPHANT DEVICE ก๊อกน้ำ SANWA แผ่นใยขัดพิเศษเมอร์รี่ไบรท์ กุญแจโซเล็กซ์ กางเกงชั้นในชายเจ เพรสส์ และ ในขณะที่ประเทศลาว ละเมิดสินค้า กุญแจโซเล็กซ์ ประเทศอินโดนีเซียละเมิดสินค้าหมวกนิรภัยอินเด็กซ์ และประเทศจีนละเมิดสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน HORSE NANMEE ARROW LANTIS เบียร์สิงห์ บุหรี่กรองทิพย์และสายฝน น้ำปลาตราปลาหมึก เครื่องสำอางมิสทินและสุราแสงทิพย์

          ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข  มิฉะนั้นแล้วอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก

                                                               ที่มา...กรุงเทพธุรกิจ