การจัดการความรู้โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

manit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
องค์กรของเรามีทรัพยากรบุคคลวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก
ด้วยความห่วงใยในคุณภาพของผู้เรียน และต้องการสร้างกระแสการใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  จึงต้องมีระบบการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ  และสามารถส่งผลต่อคุณภาพขององค์กรโดยรวม และที่สำคัญคือเราจะใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพราะ องค์กรของเรามีทรัพยากรบุคคลวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้โรงเรียนค้อวังวิทยาคมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ระบบการดูแลนักเรียนด้านเศรษฐกิจเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนบ้านหนองห้างฯ
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่าน ผอ. บุคลากรทุกคนเปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ เพียงแต่บางทีไม่มีโอกาสแสดงออก จะรออ่านบันทึกต่อไปนะครับ