การจัดการความรู้โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

  ติดต่อ

  องค์กรของเรามีทรัพยากรบุคคลวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก  
ด้วยความห่วงใยในคุณภาพของผู้เรียน และต้องการสร้างกระแสการใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  จึงต้องมีระบบการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ  และสามารถส่งผลต่อคุณภาพขององค์กรโดยรวม และที่สำคัญคือเราจะใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพราะ องค์กรของเรามีทรัพยากรบุคคลวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

หมายเลขบันทึก: 38050, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:19:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ระบบการดูแลนักเรียนด้านเศรษฐกิจเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนบ้านหนองห้างฯ
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่าน ผอ. บุคลากรทุกคนเปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ เพียงแต่บางทีไม่มีโอกาสแสดงออก จะรออ่านบันทึกต่อไปนะครับ