การจัดการความรู้ในหน่วยราชการ

         ใกล้จะถึงมหกรรมจัดการความรู้ราชการไทยสู่ LO ในวันที่ ๒๑ กค. ๔๙   จึงนำบทความเรื่อง "การจัดการความรู้ในหน่วยราชการ" มาเสนอ    อ่านได้ที่  http://www.kmi.or.th/document/GovKM_470909.zip

        และมีเรื่อง "ทศวิบัติของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ" อ่านได้ที่นี่  http://www.kmi.or.th/document/10failureKM.doc 

วิจารณ์ พานิช

๘ กค. ๔๙