ช่วงนี้ผู้เขียนกำลังเป็นผู้ช่วยท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติอบรมคุณครูจากจังหวัด อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมาและจังหวัดที่ค่อนข้างไกลคือจังหวัดเพชรบุรี มี website ดีๆเกี่ยวกับการฝึกคำศัพท์ จึงนำมาเผยแพร่ ลองเข้าไปที่ http://vocabulary.co.il/index.php   มีเกมให้เลือก คือ 1. WordSearch 2. Crosswords 3. Hang man 4. Quiz 5. Match Game 6. Jumble แนะนำให้เล่น Match Game ก่อน จะมี คำสั่งขึ้นมาว่า Learn new words while having fun มีตัวเลือกให้ก่อนว่า  Learn และ Play  กดเลือก  Learn ก่อน เพื่อนเรียนคำศัพท์ เรียนเสร็จแล้วให้ เลือก  Back เพื่อเข้ามาเล่นเกม  มีเกมหลายระดับสำหรับผู้เรียน ไม่อธิบายต่อแล้วครับกลัวไม่สนุก ลองเข้าไปเล่นเองนะครับ  ผลเป็นอย่างไร ตอบด้วยครับ  

 

<p> หมายเหตุ เกม Hang man คำศัพท์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ</p><p>ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ที่แนะนำ  website ให้ครับ</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p> </p>