รางวัล "สุดคะนึง" เดือนมิถุนายน 2549 

คุณครูจำนง หนูนิล  ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

นามแฝง: ครูนงเมืองคอน

บล็อกครูนอกโรงเรียน: http://gotoknow.org/nfeteacher

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ


อ่านเพิ่มเติมที่ http://gotoknow.org/blog/play/37738