ความเห็น 46427

รางวัล "สุดคะนึง" เดือนมิถุนายน 2549

เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเป็นอย่างยิ่งค่ะ คุณครูเป็นบุคคลตัวอย่างในอีกหลากหลายแง่มุมมาก เป็นคุณอำนวยผู้สามารถอีกด้วยค่ะ ยอดเยี่ยมจริงๆ