ความเห็น 46166

รางวัล "สุดคะนึง" เดือนมิถุนายน 2549

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จันทวรรณ...

  • ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ...
    (1). ท่านคุณครูจำนง หนูนิล
    (2). ท่านสมาชิกกรมการศึกษานอกโรงเรียน
    (3). ท่านชาวนครศรีธรรมราช
    (4). ท่านนักเรียน นักศึกษา กศน. ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนโดยเร็ว

ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเกียรติในชุมชนคนดีครับ...