ตลาดนัดสุขภาพ(ต่อ)

ปัจจัยด้านความรู้-รับรู้ภาวะสุขภาพ กับตารางอิสรภาพ

จากวันที่เราเริ่มเอาการจัดการความรู้มาใช้กับกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงได้1ปี และรวมพลังจัดวันตลาดนัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันที่ 26มิ.ย49 ทำให้ได้ปัจจัยความสำเร็จที่สอดคล้องกับแนวคิดของแพนเดอร์ ดังนี้  ปัจจัยด้านความรู้และการรับรู้ภาวะสุขภาพ

ปัจจัยร่วมและตัวชี้แนะการกระทำ ในครั้งนี้จะหยิบเอาปัจจัยด้านความรู้-รับรู้มาทำตารางอิสรภาพ

ระดับที่5 รับรู้และสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องสมำเสมอเห็นผลชัดเจนเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นและถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นได้

ระดับ4 รับรู้และปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจน

ระดับ3 รับรู้และเริ่มทดลองปฏิบัติแต่ยังไม่เห็นผล

ระดับ2 รับรู้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้

ระดับ1 ไม่สนใจรับรู้เรื่องสุขภาพ

และค้นพบดาวเด่นระดับ5ดาวจำนวน22คน ที่เหลือมีความตั้งใจจะเตรียมตัวขยับเป็นดาวเด่นในปีหน้าได้อย่างแน่นอน( เพราะสัญญากับตัวเองและกลุ่มไว้)  พร้อมติดประกาศให้สมาชิกทราบที่บอดร์ เพื่อให้คนที่อยู่ระดับ2-3  ไปขอคำแนะนำหรือเรียนรู้ได้จากคนที่อยู่ระดับ4-5ดาว  ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1ความเห็น (1)

เยี่ยมค่ะ ... หนูอุ้ยประยุกต์ใช้กับคนไข้ได้ดีมากเลย