ช่วงเย็นเป็นเวลาที่สามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ดี เพราะไม่ค่อยมีโทรศัพท์มาแทรก เวลากำลังคิดอะไร ทำให้คิดงานได้ต่อเนื่องได้นานดี นอกจากนี้ เวลาทำงานอะไรแล้ว ต้องใช้เอกสารอื่นประกอบก็สามารถหาได้ในทันที ซึ่งต่างจากการนำงานกลับไปทำที่บ้าน เพราะสำหรับตัวเอง ถ้าหอบงานกลับไปบ้าน บ่อยครั้ง มักจะกองอยู่ปลายเตียง แล้วก็หอบกลับมา