ความเห็น 46129

ทำงานเพลิน ๑

เขียนเมื่อ 

  แหม เรื่อง หอบไป แล้ว หอบกลับ นี่ผมทำเป็นประจำเลยครับ ... สิ่งที่ได้อย่างเดียวคือ ความ อุ่นใจ
ว่ามีงานอยู่ใกล้ตัว  ถ้า จะทำต่อก็ทำได้  แต่ส่วนมาก ไม่ได้ทำ เพราะ  ล้า มาทั้งวันแล้วนั่นเอง