วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ และจะได้หยุดยาวอีก 4 วัน

คงเป็นวันพักผ่อนที่มีค่าของทุกคนและของครอบครัว

การทำชีวิตให้มีคุณค่า จะว่าทำยากก็ยากสำหรับบุคคลที่ไม่ค่อยได้ทำ และทำได้ง่ายกับบุคลที่ทำอยู่ประจำ

แต่อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ทำ มีคุณค่ากับใครก็ได้ เช่น ครอบครัว เพื่อน ศาสนา แผ่นดิน  ฯลฯ

ถ้าได้พบว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นมีคุณค่าและประโยชน์กับผู้ที่ได้รับ ความสุขที่เกิดกับผู้ที่ได้กระทำเป็นความสุขที่หอมหวานมาก

ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่า "ความสุขที่หอมและหวานเป็นอย่างไร

ลองทำดูนะคะ...