วีดิทัศน์ งาน Open Mind Open Blog
โดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549

ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 3 ตอน โดยมีกระบวนการอบรมครั้งนี้จัดเพียงครึ่งวันเท่านั้นครับ (ไม่เบียดเวลาทำงานมากนัก) แต่ก็ค่อนข้างประทับในและความสมบูรณ์ภายในเวลาอันสั้น สามารถรับชมระบบ VOD ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จาก http://vod.msu.ac.th/streming/Blog/p.htm  

ขอขอบคุณ

คุณเอื้อ (ท่านรอง ฯ สังคม  ภูมิพันธุ์) ที่ให้โอกาสในครั้งนี้

คุณลิขิต (ภาพนิ่งและวีดิทัศน์) : งานวีดิทัศน์และบันทึกเสียง CARD

วิทยากร : อ.สมลักษณ์ (beeman) จาก ม.นเรศวร

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาภาษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (LDC) 

บุคลากร CARD และ ผู้สนใจจากหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

----------

วิชิต