ไม่ทรงปรารถนาในยศและลาภ

    ทรงมีสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลักประจำพระราชหฤทัยปรากฎแน่ชัดในพระราชกระแสรับสั่งต่อบุคคลสำคัญของรัฐบาล สมัยปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ณ เมืองโลซานน์ กราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จกลับมาประทับในสยามประเทศ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือว่าพระมหากษัตริย์มีจริง
    ทรงตอบว่า "ทั้งลูกและแม่ ไม่มีความต้องการยศและลาภ แต่ทรงรับเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ต่อบ้านเมือง เพราะฉนั้น จะทำอะไรต่อไป ขอให้พูดกันดีๆ อย่างบังคับและตัดอิสรภาพ"
    ในลายพระหัตถ์กราบทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ก็ได้ทรงไว้ตอนหนึ่งว่า
    "หม่อมฉันไม่อยากได้ยศศักดิ์แต่ไหนแต่ไรแล้ว ที่หม่อมกันต้องการก็คือ มีโอกาศอบรมลูกให้เป็นคนดีจะได้ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้" ซึ่งปรากฎชัดแล้วว่าทรงสำเร็จอย่างงดงามที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วรู้สึกดีครับ