เมื่อวานนี้ดิฉันรู้สึกเหนื่อยและล้า เพราะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเข้าประชุมผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะจัดทุกวันพุธช่วงเช้า มีการบ้านต้องกลับไปทำต่อและนำมาเสนอพุธหน้า  ตอนบ่ายประชุมหารือภายในเรื่องการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมหารือเช่นก.พ.ร. กรมฯ กองแผนงาน สำนักพัฒนาเกษตรกร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพราะขณะนี้กรมฯได้รับงานนโยบายมาหลายเรื่องจากกระทรวงและรัฐบาลเช่นวิสาหกิจชุมชน  อาสาสมัครเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โจทย์คือทำอย่างไรจะสามารถเชื่อมโยงงานเก่ากับงานใหม่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เราได้ร่วมกันให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกัน  เห็นว่าทุกเรื่องไปด้วยกันได้ขึ้นอยู่กับว่าจะบริหารและจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์และทำให้ผ้ปฏิบัติงานไม่ยุ่งยากและสับสน

      ช่วงเย็น ขณะนั่งพักเหนื่อย คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์มาคุยเรื่องการจัดห้องเรียนรู้     และได้นำช่างศิลป์ไปออกแบบและตกแต่ง รวมกันคุยเรื่องการจัดลปรร.ทีม km ส่วนกลางอยู่ซึ่งคุณนันทาคุณอุดมและคุณศิริวรรณเป็นหัวเรือใหญ่  และเราคงจะเห็นห้องเรียน km ที่มีผู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

ขณะที่คุยกันอยู่นั้นคุณอุษา ทองแจ้ง ก็เข้ามาคุยกันเรื่องความก้าวหน้าของทีม km  ของศูนย์สารสนเทศ(ศสท)ฟังแล้วตื่นตัวและตื่นเต้นที่ทีม ศสท. ได้สร้างทีมmobile unit การแก้ปัญหา itและเริ่มทำไปแล้ว จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ๆ รวมทั้งมีแผนคิดจะปรับปรุงงานในเรื่องอี่นต่อโดยจะเชื่อมกับกอง/สำนักอื่นด้วย เราคงได้เห็นความมีชีวิตชีวาในวงลปรร.ทีมkm ส่วนกลางวันที่ 13 ก.ค.2549 นี้อย่างแน่นอน    โดยคุณอุษา คงจะเล่าเรื่องนี้ในบล็อกให้พวกเราเพื่อการ ลปรร. 

ทั้งสองเรื่องทำให้ความเหนื่อยหายไปเลยคะ รู้สึกดีที่จะมีห้องเรียนkm เกิดขึ้นในกรมฯ  และเริ่มมีการนำkm ไปปรับปรุงงานของตนเองแล้ว น่าชื่นใจมาก